linh tây tower

linh tay tower

chung cu linh tay tower thu duc

BM.CNCTM-Danh sách cán bộ

Bộ môn Công nghệ chế tạo máy gồm có 10 giảng viên. Trong đó:
01 Giáo sư - Tiến sĩ khoa học;
01 Phó Giáo sư - Tiến sĩ;
02 Tiến sĩ,
03 Nghiên cứu sinh (01 Việt Nam, 01 CH Séc, 01 Đài Loan)
03 Thạc sĩ.


Stt Họ và tên Học hàm, Học vị Ghi chú
1 Bành Tiến Long Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Nhà giáo nhân dân
Giảng viên cao cấp
Thỉnh giảng
2 Bùi Ngọc Tuyên Phó giáo sư, Tiến sĩ Giảng viên cao cấp
Thỉnh giảng
3 Đỗ Anh Tuấn Tiến sĩ Trưởng Bộ môn
4 Phạm Thị Hoa Tiến sĩ  
5 Vũ Thị Quy Nghiên cứu sinh + NCS tại Học viện Kỹ thuật Quân sự từ 1/6/2012.
+ Chủ tịch công đoàn khoa
6 Nguyễn Văn Hà Nghiên cứu sinh NCS tại ĐH Liberec, CH Czech từ 1/9/2015
7 Đoàn Đình Quân Nghiên cứu sinh NCS tại ĐH NCU, Đài Loan từ 1/9/2018
8 Đoàn Thị Hương Thạc sĩ  
9 Trần Văn Thắng Thạc sĩ  
10 Vũ Hữu Chuyển Thạc sĩ