linh tây tower

linh tay tower

chung cu linh tay tower thu duc

BM.CNCTM-Danh sách cán bộ

Bộ môn Công nghệ chế tạo máy gồm có 10 giảng viên. Trong đó:
01 Giáo sư - Tiến sĩ khoa học;
01 Phó Giáo sư - Tiến sĩ;
02 Tiến sĩ,
03 Nghiên cứu sinh (01 Việt Nam, 01 CH Séc, 01 Đài Loan)
03 Thạc sĩ.


I. Giảng viên cơ hữu

Stt Họ và tên Học hàm, Học vị Ghi chú
1 Đỗ Anh Tuấn Tiến sĩ (2015) Phó Trưởng phòng đào tạo
2 Phạm Thị Hoa Tiến sĩ (2018)  
3 Vũ Thị Quy Nghiên cứu sinh + NCS tại Học viện Kỹ thuật Quân sự từ 1/6/2012.
+ Chủ tịch công đoàn khoa
4 Nguyễn Văn Hà Nghiên cứu sinh NCS tại ĐH Liberec, CH Czech từ 1/9/2015
5 Đoàn Đình Quân Nghiên cứu sinh NCS tại ĐH Cao Hùng, Đài Loan từ 1/3/2019.
6 Đoàn Thị Hương Thạc sĩ  
7 Trần Văn Thắng Thạc sĩ  
8 Vũ Hữu Chuyển Thạc sĩ  
       


II. Giảng viên thỉnh giảng
 
Stt Họ và tên Học hàm, Học vị Ghi chú
1 Bành Tiến Long Giáo sư, Tiến sĩ khoa học
Nhà giáo nhân dân
Giảng viên cao cấp
Thỉnh giảng
2 Bùi Ngọc Tuyên Phó giáo sư, Tiến sĩ
Giảng viên cao cấp
Thỉnh giảng