linh tây tower

linh tay tower

chung cu linh tay tower thu duc

BM.CNCTM-Danh sách cán bộ

Bộ môn Công nghệ chế tạo máy gồm có 10 giảng viên. Trong đó: 01 Giáo sư - Tiến sĩ khoa học; 01 Phó Giáo sư - Tiến sĩ; 01 Tiến sĩ, 02 Nghiên cứu sinh (01 Việt Nam, 01 CH Séc) và 05 Thạc sĩ.

Stt Họ và tên Học hàm, Học vị Ghi chú
1 Vũ Hữu Chuyển Giảng viên, Thạc sĩ  
2 Nguyễn Văn Hà Giảng viên, Nghiên cứu sinh tiến sĩ Nghiên cứu sinh tiến sĩ tại ĐH Liberec, CH Czech
từ tháng 9/2015 đến nay
3 Đoàn Thị Hương Giảng viên, Thạc sĩ  
4 Bành Tiến Long Nhà giáo nhân dân
Giảng viên cao cấp
Giáo sư, Tiến sĩ khoa học
 
5 Đoàn Đình Quân Giảng viên, Thạc sĩ  
6 Vũ Thị Quy Giảng viên, Nghiên cứu sinh tiến sĩ Nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Học viện Kỹ thuật Quân sự
từ 2012 đến nay
7 Trần Văn Thắng Giảng viên, Thạc sĩ  
8 Đỗ Anh Tuấn Giảng viên, Tiến sĩ Trưởng Bộ môn
9 Luyện Duy Tuấn Giảng viên chính, Thạc sĩ Phó Trưởng Bộ môn
10 Bùi Ngọc Tuyên Giảng viên,
Phó giáo sư, Tiến sĩ