linh tây tower

linh tay tower

chung cu linh tay tower thu duc

BM.CNCTM-Danh sách cán bộ

Bộ môn Công nghệ chế tạo máy gồm có 10 giảng viên. Trong đó:
01 Giáo sư - Tiến sĩ khoa học;
01 Phó Giáo sư - Tiến sĩ;
03 Tiến sĩ,
02 Nghiên cứu sinh (01 Việt Nam, 01 Đài Loan)
03 Thạc sĩ.


I. Giảng viên cơ hữu

Stt Họ và tên Học hàm, Học vị Ghi chú
1 Đỗ Anh Tuấn Tiến sĩ (2015) Phó Trưởng phòng đào tạo
2 Phạm Thị Hoa Tiến sĩ (2018)  
3 Vũ Thị Quy Nghiên cứu sinh + NCS tại Học viện Kỹ thuật Quân sự từ 1/6/2012.
+ Chủ tịch công đoàn khoa
4 Nguyễn Văn Hà Tiến sĩ (2019)  
5 Đoàn Đình Quân Nghiên cứu sinh NCS tại ĐH Cao Hùng, Đài Loan từ 1/3/2019.
6 Đoàn Thị Hương Thạc sĩ  
7 Trần Văn Thắng Thạc sĩ  
8 Vũ Hữu Chuyển Thạc sĩ  
       


II. Giảng viên thỉnh giảng
 
Stt Họ và tên Học hàm, Học vị Ghi chú
1 Bành Tiến Long Giáo sư, Tiến sĩ khoa học
Nhà giáo nhân dân
Giảng viên cao cấp
Thỉnh giảng
2 Bùi Ngọc Tuyên Phó giáo sư, Tiến sĩ
Giảng viên cao cấp
Thỉnh giảng