linh tây tower

linh tay tower

chung cu linh tay tower thu duc

BM.CNCTM-Danh sách cán bộ

Bộ môn Công nghệ chế tạo máy gồm có 11 giảng viên. Trong đó:
01 Giáo sư - Tiến sĩ khoa học;
01 Phó Giáo sư - Tiến sĩ;
02 Tiến sĩ,
02 Nghiên cứu sinh (01 Việt Nam, 01 CH Séc)
05 Thạc sĩ.


Stt Họ và tên Học hàm, Học vị Ghi chú
1 Vũ Hữu Chuyển Thạc sĩ  
2 Nguyễn Văn Hà Nghiên cứu sinh tiến sĩ Nghiên cứu sinh tiến sĩ tại ĐH Liberec, CH Czech
từ tháng 9/2015 đến nay
3 Đoàn Thị Hương Thạc sĩ  
4 Phạm Thị Hoa Tiến sĩ  
5 Bành Tiến Long Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Nhà giáo nhân dân
Giảng viên cao cấp
6 Đoàn Đình Quân Thạc sĩ  
7 Vũ Thị Quy Nghiên cứu sinh tiến sĩ Nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Học viện Kỹ thuật Quân sự
từ 2012 đến nay
8 Trần Văn Thắng Thạc sĩ  
9 Đỗ Anh Tuấn Tiến sĩ Trưởng Bộ môn
10 Luyện Duy Tuấn Thạc sĩ Giảng viên chính
Phó Trưởng Bộ môn
11 Bùi Ngọc Tuyên Phó giáo sư, Tiến sĩ