linh tây tower

linh tay tower

chung cu linh tay tower thu duc

TS. Đỗ Anh Tuấn

LÝ LỊCH KHOA HỌC GIẢNG VIÊN
Họ và tên: Đỗ Anh Tuấn
Ngày sinh: 30/07/1979
Giới tính: Nam
Quê quán: Hưng Yên
Chức danh: Giảng viên
Trình độ: Tiến sĩ
Đơn vị công tác: Bộ môn CNCTM, Khoa Cơ khí.
Điện thoại: 0936.631.999
Email: giaotuan79@gmail.com
          airgun631@gmail.com
Giới thiệu
Giảng viên Đỗ Anh Tuấn công tác tại Bộ môn Công nghệ chế tạo máy, Khoa Cơ khí. Giảng dạy các môn học:
 • Công nghệ chế tạo máy;
 • Đồ gá;
 • Các phương pháp gia công đặc biệt;
 • Dung sai, Kỹ thuật đo
 • ...
Quá trình đào tạo
        Tiến sĩ:  Ngành Cơ khí chính xác, ĐH KH&ƯD Cao Hùng, Đài Loan;
        Thạc sĩ: Viện Cơ khí, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội;
        Đại học: Viện Cơ khí, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội;

 
CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC
 1. Quang-Cherng Hsu, Anh Tuan Do. Using the Taguchi Methodology for Optimizing of Porosity Formation in Automobile Starter Motor Casing in Pressure Die Casting. The ThirdInternational Conference of Taiwan-Japan Joint WorkShop (TJWS 2013). September 25 – October 2, 2013, National Sun Yat-sen University, Kaohsiung, Taiwan
 2. Quang-Cherng Hsu, Anh Tuan Do. Using the Taguchi methodology for optimizing of porosity formation in automobile starter motor casing in pressure die casting.The Second International Conference on Innovation, Communicationand Engineering (ICICE 2013).October 26- November 1, 2013, Qingdao, Shandong Province, P.R. China.
 3. Quang–Cherng Hsu, Anh Tuan Do, Kuei-Cheng Yeh, Jhan-Hong Ye.Improvement on die-casting efficiency and property of aluminum alloy casing.  5thInternational Conference of Asian Society for Precision Engineering and Nanotechnology (ASPEN2013). 12-15November, 2013,Taipei, Taiwan.
 4. Quang-Cherng Hsu and Anh Tuan Do. Minimum Porosity Formation in Pressure Die Casting by Taguchi Method.Mathematical Problems in Engineering. Volume 2013 (2013), doi: http://dx.doi.org/10.1155/2013/920865
 5. Quang-Cherng Hsu and Anh Tuan Do. Using the Taguchi methodology for optimizing of porosity formation in automobile starter motor casing in pressure die casting.Innovation, Communication and Engineering. © 2014 Taylor & Francis Group, London, ISBN 978-1-138-00117-6. 2014, pp. 59–62.
 6. Quang-Cherng Hsu, Anh Tuan Do*, Kuei-Cheng Yeh, Jhan-Hong Ye. 2015. “Improvement on die-casting efficiency and property of aluminum alloy casing ”. P.518~524,©(2015)Trans Tech Publications, Switzerland. DOI:10.4028/www.scientific.net/KEM.625.518, Key Engineering Materials Vol. 625
 7. Quang-Cherng Hsu and Anh Tuan Do*, 2015. “ Formation ability welding seams and mechanical properties of high strength alloy AA7075 when extrusion hollow square tube. ”. Vol. 16, No. 3, pp. 557-566. MARCH 2015 / 557, DOI: 10.1007/s12541-015-0075-4, International Journal of Precision Engineering and Manufacturing.
 8. Anh Tuan Do. Nghiên cứu về khả năng hình thành độ xốp co ngót trong đúc áp suất cao. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ISSN 2354-0575, Số 6 (06/2015), tr.26-32.
 9. Anh Tuan Do, Tien Hung Do. Multi-Objective  optimization on precision die design of high pressure die casting. Proceedings of the 4th National conference on mechanical science & Technology. Ho Chi Minh City, November 06, 2015, pages 569-578.
 10.  Anh Tuan Do, Tran Vung Vu, Van Thuy Hoang, Thi Mo Pham. Study on ability shrinkage porosity formation of A380 Aluminum by Taguchi method. Proceedings of the 4th National conference on mechanical science & Technology. Ho Chi Minh City, November 06, 2015, pages 579-587.
-------------------------