linh tây tower

linh tay tower

chung cu linh tay tower thu duc

Chương trình Đào tạo


DANH MỤC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Stt Chuyên ngành đào tạo Trình độ đào tạo Chương trình
1 Công nghệ Cơ điện tử Đại học chính quy Xem
Đại học liên thông Xem
Cao đẳng chính quy Xem
2 Công nghệ Chế tạo máy Đại học chính quy Xem
Đại học liên thông Xem
3 Công nghệ Hàn & Kết cấu công nghiệp Đại học chính quy Xem
Đại học liên thông Xem
Cao đẳng chính quy Xem
4 Tự động hóa
Thiết kế công nghệ cơ khí
Đại học chính quy Xem