linh tây tower

linh tay tower

chung cu linh tay tower thu duc

Chương trình Đào tạo

DANH MỤC KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

 
Stt Ngành đào tạo  
1 Công nghệ Kỹ thuật cơ khí
(Chương trình chi tiết năm 2015)
  Kỹ thuật cơ khí
(Chương trình chi tiết năm 2018)
  Kỹ thuật cơ khí
(Bản mô tả chương trình đào tạo ngành CNKTCK năm 2018)
     
2 Công nghệ Chế tạo máy
     
3 Công nghệ Cơ điện tử
     
  Công nghệ Cơ điện tử
(Chương trình Chất lượng cao)
     
4
Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp