linh tây tower

linh tay tower

chung cu linh tay tower thu duc

Chương trình Đào tạo

DANH MỤC KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

 
Stt Ngành đào tạo  
1 Kỹ thuật cơ khí
(Chương trình chi tiết năm 2015)
  Kỹ thuật cơ khí
(Chương trình chi tiết năm 2018)
     
2 Công nghệ Chế tạo máy
     
3 Công nghệ Cơ điện tử
     
  Công nghệ Cơ điện tử
(Chương trình Chất lượng cao)
     
4
Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp