linh tây tower

linh tay tower

chung cu linh tay tower thu duc

Giới thiệu chung

KHOA CƠ KHÍ
FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING (FME)
 

PHÓ TRƯỞNG KHOA (PHỤ TRÁCH KHOA):  GVC.TS LÊ VĂN THOÀI
PHÓ TRƯỞNG KHOA:  GVCC.PGS.TS TRẦN THẾ VĂN

1. Đội ngũ cán bộ, giảng viên (Xem chi tiết tại đây)
 


 
2. Các chuyên ngành đào tạo
Khoa Cơ khí được Bộ Giáo dục & Đào tạo và Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên giao nhiệm vụ đào tạo trình độ Đại học và Sau Đại học (Tiến sĩ, Thạc sĩ).

2.1. Hệ đào tạo Đại học (04 ngành với 06 chuyên ngành).
       + Công nghệ Chế tạo máy;
       + Công nghệ Cơ điện tử;
       + Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí, bao gồm 02 chuyên ngành:
            - Công nghệ Hàn & Gia công kim loại;
            - Tự động hóa thiết kế công nghệ cơ khí.
       + Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp, gồm 02 chuyên ngành:
            - Thiết kế và điều khiển hệ thống thông minh;
            - Quản lý hệ thống công nghiệp.

2.2. Hệ đào tạo Sau đại học
   
    + Chuyên ngành Chế tạo máy (Thạc sĩ);
       + Chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí (Tiến sĩ và Thạc sĩ).

3. Quy mô đào tạo và Nghiên cứu khoa học
    Với hơn 2000 sinh viên đại học, học viên cao học, nghiên cứu sinh tiến sĩ, Khoa Cơ khí luôn là một trong những khoa đi đầu trong phong trào giảng dạy và nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. Trong quá trình xây dựng và phát triển Khoa Cơ khí đã đạt được nhiều thành tích trong đào tạo và phong trào nghiên cứu khoa học.

4. Phong trào học tập và nghiên cứu khoa học sinh viên
Phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học được Nhà trường, Khoa Cơ khí đặc biệt quan tâm. Đặc biệt là phong trào SÁNG TẠO ROBOCON, OLYMPIC CƠ HỌC TOÀN QUỐC và đã đạt được những kết quả đáng kế:
 
1. CUỘC THI SÁNG TẠO ROBOCON CHÂU Á-THÁI BÌNH DƯƠNG ABU

     - Năm 2009: giải Ba Toàn quốc và giải ý tưởng và có 4 đội lọt vào vòng 1/16 Toàn quốc.
     - Năm 2010: giải Ba Toàn quốc và có 06 đội lọt vào vòng chung kết Toàn quốc.
     - Năm 2011: 05 đội lọt vào vòng chung kết Toàn quốc;
     - Năm 2012: giải Robot điều khiển bằng tay xuất sắc nhất và có 04 đội lọt vào vòng chung kết Toàn quốc;
     - Năm 2013: 03 đội lọt vào vòng chung kết Toàn quốc.
     - Năm 2014: Giải Robot điều khiển bằng tay xuất sắc nhất và 03 đội lọt vào vòng chung kết Toàn quốc.
     - Năm 2015: Vô địch Robocon Châu Á-Thái Bình Dương ABU2015.
       - Năm 2016: 03 đội lọt vào vòng chung kết
      - Năm 2017: Giải nhì và giải ba toàn quốc
      - Năm 2018: Giải Ba Toàn quốc (SKH4) + Giải Robot bằng tay xuất sắc nhất (SKH6)
      - Năm 2019: Giải Nhì Toàn quốc (SKH3) + Giải Robot bằng tay xuất sắc nhất (SKH5)
      - Năm 2020: Cuộc thi Toàn quốc bị hoãn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-2019.
 
2. CUỘC THI OLYMPIC CƠ HỌC TOÀN QUỐC

     - Năm 2010: 01 giải khuyến khích cá nhân môn Cơ học kỹ thuật, 01 giải khuyến khích cá nhân môn Sức bền vật liệu, 01 giải khuyến khích cá nhân môn Nguyên lý máy.
     - Năm 2011: 02 giải khuyến khích cá nhân môn Cơ học kỹ thuật, 01 giải khuyến khích cá nhân môn Chi tiết máy và 01 giải khuyến khích đồng đội môn Ứng dụng tin học trong Chi tiết máy (đội 04 sinh viên).
     - Năm 2012: 02 giải khuyến khích cá nhân môn Cơ học kỹ thuật, 01 giải khuyến khích cá nhân môn Sức bền vật liệu;
     - Năm 2013: 02 giải khuyến khích cá nhân môn Cơ học kỹ thuật, 01 giải khuyến khích cá nhân môn Ứng dụng tin học trong Cơ học kỹ thuật và 02 giải khuyến khích cá nhân môn Sức bền vật liệu.
     - Năm 2014: Môn Ứng dụng tin học trong Cơ học kỹ thuật (01 giải Ba cá nhân, 02 giải khuyến khích cá nhân); Môn Cơ học kỹ thuật (02 giải khuyến khích cá nhân); Môn Sức bền vật liệu (01 giải khuyến khích cá nhân).
     - Năm 2015: Môn Ứng dụng tin học trong Cơ học kỹ thuật (02 giải Ba cá nhân, 02 giải khuyến khích cá nhân); Môn Cơ học kỹ thuật (02 giải Ba cá nhân, 02 giải khuyến khích cá nhân); Môn Ứng dụng tin học trong Chi tiết máy (01 giải Ba đồng đội 03 sinh viên, 01 giải khuyến khích đồng đội 03 sinh viên); Môn Thủy lực (01 giải khuyến khích cá nhân).
      - Năm 2016: Môn Ứng dụng tin học trong Cơ học kỹ thuật (01 Nhì, 01 Ba và 03 KK); môn Cơ học kỹ thuật (01 Ba, 05 KK); môn Thủy lực (05 KK); môn Sức bền vật liệu (04 KK)
        - Năm 2017: Môn Ứng dụng tin học trong Cơ học kỹ thuật (01 Ba và 05 KK); Môn Ứng dụng tin học trong Sức bền vật liệu (giải Ba đồng đội; 03 Ba và 01 KK cá nhân); Môn Sức bền vật liệu (1 giải Ba và 3 giải KK cá nhân); Môn Cơ học kỹ thuật (04 giải KK cá nhân)
      - Năm 2018: 01 giải Ba và 13 giải KK (tham gia thi 4 môn Cơ học kỹ thuật; Sức bền vật liệu; UDTH trong Cơ học kỹ thuật và UDTH trong Chi tiết máy).
      - Năm 2019: 03 giải KK (Cơ học kỹ thuật); 03 giải KK (UDTH trong Chi tiết máy); 02 giải KK (Sức bền vật liệu).
     - Năm 2020: Cuộc thi Toàn quốc bị hoãn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-2019.


 
3. PHONG TRÀO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN
(Xem chi tiết) 

 
+ Năm 2013, đạt 02 giải Nhất tại Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu khoa học cấp Trường
     - Giải Nhất thứ Nhất: Chủ nhiệm đề tài Nguyễn Thị Phương (lớp CĐTK7), GVHD: GVC.TS. Vũ Xuân Trường.
     - Giải Nhất thứ Hai: Chủ nhiệm đề tài Nguyễn Thế Anh (lớp CTK7), GVHD: GVC.ThS. Lý Ngọc Quyết
+ Năm 2014, đạt 01 giải Nhì và 01 giải Ba tại Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu khoa học cấp Trường
     - Giải Nhì: Chủ nhiệm đề tài Nguyễn Trọng Tùng (lớp CĐTK8), GVHD: GVC.ThS. Nguyễn Văn Diên
     - Giải Ba: Chủ nhiệm đề tài Vũ Đình Vinh (lớp CĐTK10LC), GVHD: ThS. Trần Xuân Tiến.
+ Năm 2015, đạt 01 giải Nhất tại Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu khoa học cấp Trường

     - Giải Nhất: Nhóm Sinh viên lớp CĐTK9, GVHD: ThS. Hoàng Quốc Tuân
+ Năm 2017, đạt 01 giải Ba và 01 giải KK tại Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu khoa học cấp Trường
+ Năm 2018: đạt 01 giải Nhất và 01 giải Ba tại Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu khoa học cấp Trường.
  - Giải Nhất: Nhóm Sinh viên Lê Đình Tùng (110151A), Nguyễn Quốc Đại (110151), GVHD: ThS. Phạm Thanh Tùng
  - Giải Ba: Nhóm Sinh viên Nguyễn Đình Bích (110142), Nguyễn Văn Hoàn (110162), GVHD: GVC.TS. Vũ Xuân Trường
+ Năm 2019: Khoa Cơ khí đạt 01 giải Nhất và 01 giải Nhì tại Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu khoa học cấp Trường
  - Giải Nhất: Sinh viên Nguyễn Bật Dũng (110181A), GVHD: TS. Vũ Đức Phúc
  - Giải Nhì: Nhóm Sinh viên Vũ Duy Khương (117151), GVHD: PGS.TS. Trần Thế Văn
Năm 2020: Khoa Cơ khí đạt 01 giải Nhất và 01 giải Khuyến khích tại Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu khoa học cấp Trường
  - Giải Nhất: Chủ nhiệm đề tài Hà Đình Lợi (110161A), GVHD: ThS. Trần Ngọc Thái
  - Giải Khuyến khích: Chủ nhiệm đề tài Dương Quốc Hiếu (110161A), GVHD: TS. Trịnh Xuân Thắng
Năm 2021: Khoa Cơ khí đạt 01 giải Nhất và 01 giải Khuyến khích tại Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu khoa học cấp Trường
  - Giải Nhất: Sinh viên thực hiện: Phạm Văn Nam, Hoàng Hải Bắc, Bùi Xuân Đạt (110171A), GVHD: ThS. Trịnh Thanh Nga
  - Giải Khuyến khích: Sinh viên thực hiện Nguyễn Văn Đạt (110171A), Nguyễn Đình Hiệp 110171, GVHD: ThS. Trần Ngọc Thái