linh tây tower

linh tay tower

chung cu linh tay tower thu duc

Công nghệ Hàn & Kết cấu công nghiệp

BM.CN Hàn & KCCN - Giới thiệu bộ môn
DEPARTMENT OF SOLDERING TECHNOLOGY AND INDUSTRIAL STRUCTURE VĂN PHÒNG BỘ MÔN: PHÒNG 101B I. QÚA TRÌNH PHÁT TRIỂN + Để mở rộng ngành nghề đào tạo đáp ứng nhu cầu nhân lực của xã hội nhằm thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Năm 1991 Nhà trường triển khai..
BM.CN Hàn & KCCN - Danh sách cán bộ
Bộ môn công nghệ Hàn và Kết cấu công nghiệp gồm 10 giảng viên. Trong đó: - 07 Tiến sĩ; - 01 Nghiên cứu sinh; - 02 Thạc sĩ; - Các giảng viên dạy thực hành đều có chứng chỉ hàn quốc tế 6G và có kinh nghiệm trong giảng dạy thực hành.   ..