linh tây tower

linh tay tower

chung cu linh tay tower thu duc

Tự động hóa thiết kế công nghệ cơ khí (CAD/CAM/CAE)

BM.TĐHTKCNCK-Danh sách cán bộ
Bộ môn Tự động hóa Thiết kế công nghệ cơ khí (CAD/CAM/CAE) hiện có 07 giảng viên. Trong đó: 01 Phó Giáo sư - Tiến sĩ; 04 Tiến sĩ; 01 Nghiên cứu sinh; 01 Thạc sĩ.   Stt Họ và tên Học hàm, Học vị Ghi chú 1 ..
BM.TĐHTKCNCK-Các môn học giảng dạy
       1. Thực hành công nghệ CAD 2D;        2. Công nghệ CAD 3D;        3. Công nghệ CAE;        4. Công nghệ CAD/CAM;        5. Phương pháp phần tử hữu hạn;    &n..