linh tây tower

linh tay tower

chung cu linh tay tower thu duc

Bộ môn Tự động hóa thiết kế công nghệ cơ khí (CAD/CAM/CAE)

BM.TĐHTKCNCK-Danh sách cán bộ
Bộ môn gồm có 08 giảng viên. Trong đó: 01 Phó Giáo sư-Tiến sĩ; 03 Tiến sĩ 03 Nghiên cứu sinh 01 Thạc sĩ.   Stt Họ và tên Học hàm, Học vị Ghi chú 1 Trần Vĩnh Hưng Phó giáo sư, Tiến sĩ Nhà g..
BM.TĐHTKCNCK-Các môn học giảng dạy
       1. Thực hành công nghệ CAD 2D;        2. Công nghệ CAD 3D;        3. Công nghệ CAE;        4. Công nghệ CAD/CAM;        5. Phương pháp phần tử hữu hạn;    &n..