linh tây tower

linh tay tower

chung cu linh tay tower thu duc

Bộ môn Tự động hóa thiết kế công nghệ cơ khí (CAD/CAM/CAE)

BM.TĐHTKCNCK-Danh sách cán bộ
Bộ môn gồm có 07 giảng viên. Trong đó: 01 Phó Giáo sư-Tiến sĩ; 01 Tiến sĩ, 03 Nghiên cứu sinh; và 02 Thạc sĩ. Stt Họ và tên Học hàm, Học vị Ghi chú 1 Mạc Thị Bích Nghiên cứu sinh tiến sĩ - Hỗ trợ c..
BM.TĐHTKCNCK-Các môn học giảng dạy
       1. Công nghệ CAD 2D;        2. Công nghệ CAD 3D;        3. Công nghệ CAE;        4. Công nghệ CAD/CAM;        5. Phần tử hữu hạn;        6. Thiết ..