linh tây tower

linh tay tower

chung cu linh tay tower thu duc

Olympic Cơ học Toàn quốc

OLPCHTQ-Giới thiệu về Olympic Cơ học Toàn quốc
          Cuộc thi Olympic Cơ học Sinh viên Toàn quốc do Bộ Giáo dục đào tạo, Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam, Hội Cơ học Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp tổ chức vào tháng 4 hàng năm (từ năm 1989), nhân dịp kỷ niệm các ngày Lễ l..
OLPCHTQ-Đội ngũ giảng dạy
1. PGS.TS Nguyễn Duy Chinh: Đội tuyển Cơ học kỹ thuật; 2. GVC.TS Vũ Xuân Trường: Đội tuyển Ứng dụng tin học trong Cơ học kỹ thuật; 3. GVC.TS Vũ Đức Phúc: Đội tuyển Ứng dụng tin học trong Sức bền vật liệu; 4. TS. Nguyễn Minh Tuấn: Đội tuyển Sức bền vật liệu; 5...
OLPCHTQ-Các giảng viên tham gia các Ban chuyên môn Olympic Cơ học Toàn quốc
Stt Họ và tên Chức vụ Thời gian 1 PGS.TS Nguyễn Duy Chinh Ban giám khảo Tiểu ban Cơ học kỹ thuật 2012 đến nay 2 TS. GVC Vũ Xuân Trường Ban giám khảo Tiểu ban..
OLPCHTQ-Thống kê giải thưởng Toàn quốc
..
OLPCHTQ-Các hình ảnh tiêu biểu
Olympic Cơ học Toàn quốc lần thứ XXVII-2015 tại Trường ĐH Thủy lợi     Olympic Cơ học Toàn quốc lần thứ XXVI-2014 tại Học viện Kỹ thuật Quân sự       Olympic Cơ học Toàn qu..