linh tây tower

linh tay tower

chung cu linh tay tower thu duc

Bộ môn Kỹ thuật cơ sở

BM.KTCS-Danh sách cán bộ
Bộ môn Kỹ thuật Cơ sở hiện có 12 giảng viên, trong đó:    - 01 Giáo sư - Tiến sĩ khoa học;    - 02 Phó Giáo sư - Tiến sĩ;    - 02 Tiến sĩ (01 Tiến sĩ tham gia chương trình nghiên cứu Sau Tiến sĩ tại Hàn Quốc từ 01/01/2019);    - 04 N..
BM.KTCS-Các môn học giảng dạy
Bộ môn Kỹ thuật cơ sở được giao nhiệm vụ giảng dạy các học phần kỹ thuật cơ sở cho sinh viên các khối ngành Cơ khí, Cơ khí động lực, Điện-Điện tử, Công nghệ Hóa học, Công nghệ May Thời trang và các ngành khác có liên quan trong toàn Trường. 1. Giảng dạy các h..