linh tây tower

linh tay tower

chung cu linh tay tower thu duc

Kỹ thuật cơ sở

BM.KTCS-Danh sách cán bộ
Bộ môn Kỹ thuật Cơ sở hiện có 08 giảng viên, trong đó:   Stt Họ và tên CDNN, HH, HV Ghi chú 1 Nguyễn Duy Chinh Giảng viên cao cấp (2023) Phó Giáo sư (2022) Tiến sĩ (2010) ..
BM.KTCS-Các môn học giảng dạy
Bộ môn Kỹ thuật cơ sở được giao nhiệm vụ:     Trực tiếp quản lý chuyên ngành Thiết kế & Điều khiển hệ thống thông minh (thuộc ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp) và giảng dạy các môn chuyên ngành:                - ..