linh tây tower

linh tay tower

chung cu linh tay tower thu duc

Bộ môn Kỹ thuật cơ sở

BM.KTCS-Danh sách cán bộ
Bộ môn Kỹ thuật Cơ sở hiện có 09 giảng viên, trong đó:    - 02 Phó Giáo sư - Tiến sĩ (thỉnh giảng);    - 03 Tiến sĩ;    - 03 Nghiên cứu sinh tại Đài Loan (NCU & FCU);    - 01 Thạc sĩ. Văn phòng Bộ môn: 302A-Nhà A4-Khoa Cơ khí ..
BM.KTCS-Các môn học giảng dạy
Bộ môn Kỹ thuật cơ sở được giao nhiệm vụ giảng dạy các học phần kỹ thuật cơ sở cho sinh viên các khối ngành Cơ khí, Cơ khí động lực, Điện-Điện tử, Công nghệ Hóa học, Công nghệ May Thời trang và các ngành khác có liên quan trong toàn Trường. 1. Giảng dạy các h..