linh tây tower

linh tay tower

chung cu linh tay tower thu duc

BM.CNCTM-Danh sách cán bộ

Bộ môn Công nghệ chế tạo máy gồm có 17 giảng viên. Trong đó:


I. Giảng viên cơ hữu (16)

Stt Họ và tên Học hàm, Học vị Ghi chú
1 Đỗ Anh Tuấn Giảng viên cao cấp (2020)
Phó Giáo sư (2019)
Tiến sĩ (2015)
 
2 Phạm Thị Hoa Giảng viên chính (02/2020)
Tiến sĩ (02/2018)
 
3 Nguyễn Văn Hà Giảng viên chính (2023)
Tiến sĩ (05/2019)
Trưởng Bộ môn
4 Nguyễn Văn Thoại Tiến sĩ (07/2020)  
5 Trần Anh Sơn Phó Giáo sư (2023)
Tiến sĩ (07/2020)
 
6 Đoàn Đình Quân Tiến sĩ (01/2022)  
7 Phạm Anh Vũ Tiến sĩ (01/2022)  
8 Nguyễn Trọng Linh Tiến sĩ (2023)  
9 Nguyễn Hồng Phong Thạc sĩ
Nghiên cứu sinh (5/2022)
Phó Trưởng Bộ môn
10 Vũ Thị Quy Thạc sĩ  
11 Trần Văn Thắng Thạc sĩ  
12 Vũ Hữu Chuyển Thạc sĩ  
13 Nguyễn Anh Tuấn Thạc sĩ  
14 Đỗ Xuân Hưng Thạc sĩ  
15 Phan Ngọc Tuấn Thạc sĩ
Nghiên cứu sinh (5/2022)
 
16 Nguyễn Xuân Thắng Thạc sĩ  


II. Giảng viên thỉnh giảng (1)
 
Stt Họ và tên Học hàm, Học vị Ghi chú
17 Bành Tiến Long Giáo sư, Tiến sĩ khoa học
Nhà giáo nhân dân
Giảng viên cao cấp
Thỉnh giảng