linh tây tower

linh tay tower

chung cu linh tay tower thu duc

Sinh viên Nghiên cứu khoa học

NCKH Sinh viên năm 2013
Năm 2013, Khoa Cơ khí đạt 02 giải Nhất tại Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học cấp Trường. Hội nghị Nghiên cứu khoa học Sinh viên Khoa Cơ khí năm 2013 được tổ chức vào ngày 07/6/2013 với 09 đề tài tham gia. Hội nghị đã chọn ra 02 đề tài xuất sắc (Nhất, Nhì cấp Khoa..
NCKH Sinh viên năm 2014
Năm 2014, Khoa Cơ khí đạt 01 giải Nhì và 01 giải Ba tại Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học cấp Trường. HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN KHOA CƠ KHÍ NĂM 2014 Ngày 06 tháng 06 năm 2014           Phát huy truyền thống nghiên cứu kho..
NCKH Sinh viên năm 2015
Năm 2015, Khoa Cơ khí đạt 01 giải Nhất và 01 giải tại Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học cấp Trường. + 01 giải Nhất: Thầy Hoàng Quốc Tuân; Sinh viên: Bùi Tuấn Anh, Nguyễn Thị Bích Ngọc (CĐTK9). + 01 giải KK: Thầy Bành Tiến Long; Sinh viên: Bùi Xuân Huế, Đỗ Đình Trọng, ..
NCKH Sinh viên năm 2017
Năm 2017, Khoa Cơ khí đạt 01 giải Nhì và 02 giải KK tại Hội nghị sinh viên Nghiên cứu khoa học cấp Trường. + 01 giải Nhì: Thầy Bùi Trung Thành; Nhóm sinh viên: Hoa Công Tú, Vũ Văn Phú, Nguyễn Hữu Quân, Nguyễn Văn Quân (CĐTK10). + 01 giải KK: Thầy Phạm Thanh Tùng; Nhóm sinh viên: T..
NCKH Sinh viên năm 2018
Năm 2018: đạt 01 giải Nhất và 01 giải Ba tại Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu khoa học cấp Trường.   - Giải Nhất: Nhóm Sinh viên Lê Đình Tùng (110151A), Nguyễn Quốc Đại (110151), GVHD: ThS. Phạm Thanh Tùng   - Giải Ba: Nhóm Sinh viên Nguyễn Đình Bích (110142), Nguyễn Văn ..