linh tây tower

linh tay tower

chung cu linh tay tower thu duc

Bộ môn Công nghệ Cơ điện tử

BM.CNCĐT-Danh sách cán bộ
Bộ môn Công nghệ Cơ điện tử hiện có 11 giảng viên. Trong đó: 01 Phó Giáo sư - Tiến sĩ; 02 Tiến sĩ, 02 Nghiên cứu sinh (02 Việt Nam); 05 Thạc sĩ; 01 Kỹ sư (GV Tập sự).   Stt Họ và tên Học hàm, Học vị Ghi chú ..
BM.CNCĐT-Các môn học giảng dạy
          - Điều khiển lập trình PLC           - Kỹ thuật Xung - Số           - Kỹ thuật điều khiển tự động           - Điện tử công suất và Truyền động điện &nb..