linh tây tower

linh tay tower

chung cu linh tay tower thu duc

Bộ môn Công nghệ Cơ điện tử

BM.CNCĐT-Danh sách cán bộ
Bộ môn Cơ điện tử hiện có 11 giảng viên. Trong đó: 01 Phó Giáo sư - Tiến sĩ; 01 Tiến sĩ, 05 Nghiên cứu sinh; 04 Thạc sĩ . Stt Họ và tên Học hàm, Học vị Ghi chú 1 Nguyễn Xuân Công Thạc sĩ Giảng v..
BM.CNCĐT-Các môn học giảng dạy
          - Điều khiển với PLC           - Kỹ thuật xung - số           - Kỹ thuật số           - Cơ sở Kỹ thuật điện tử   &n..