linh tây tower

linh tay tower

chung cu linh tay tower thu duc

Bộ môn Công nghệ Cơ điện tử

BM.CNCĐT-Danh sách cán bộ
Bộ môn Cơ điện tử hiện có 12 giảng viên. Trong đó: 01 Phó Giáo sư - Tiến sĩ; 02 Tiến sĩ, 04 Nghiên cứu sinh (01 CH Séc, 01 Đài Loan, 02 Việt Nam); 04 Thạc sĩ; 01 Kỹ sư (thử việc). Stt Họ và tên Học hàm, Học vị Ghi chú ..
BM.CNCĐT-Các môn học giảng dạy
          - Điều khiển với PLC           - Kỹ thuật xung - số           - Kỹ thuật số           - Cơ sở Kỹ thuật điện tử   &n..