linh tây tower

linh tay tower

chung cu linh tay tower thu duc

LIÊN HỆ

Khoa Cơ khí, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên
(Faculty of Mechanical Engineering, Hung Yen University of Technology and Education).
 
Tòa nhà A4, Cơ sở 1
Xã Dân Tiến, Huyện Khoái Châu, Tỉnh Hưng Yên.
Điện thoại: (+84).221.3.713.519
Fax: (+84).221.3.713.015

Website: fme.utehy.edu.vn
Mail: khoacokhi.utehy@gmail.com
Facebook: 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057442660083

1. Văn phòng Khoa Cơ khí
1 PGS.TS Trần Thế Văn Trưởng Khoa 0904.162.701
vanct4.hut@gmail.com 

 
2 ThS. Lê Thị Anh Thư Giáo vụ khoa
(Chuyên viên)
0987.541.519
phongthuanh@gmail.com
3 CN. Vương Thị Thương Giáo vụ khoa
(Chuyên viên)
0914.520.890


2. Ban quản trị website khoa Cơ khí: BCH Liên chi đoàn khoa Cơ khí (TS. Nguyễn Văn Nhất 0984.023.078; ThS. Bùi Nguyễn Cường 0936.990.592)