linh tây tower

linh tay tower

chung cu linh tay tower thu duc

Địa chỉ liên hệ

KHOA CƠ KHÍ, TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN
TÒA NHÀ A4, CƠ SỞ 1, XÃ DÂN TIẾN - HUYỆN KHOÁI CHÂU - TỈNH HƯNG YÊN
Điện thoại:   (+84) 
221.3.713.519;    Fax: (+84) 221.3.713.015

Website: fme.utehy.edu.vn
Facebook: 
https://www.facebook.com/groups/fme.utehy/

1. BAN QUẢN TRỊ WEBSITE KHOA CƠ KHÍ

PGS.TS. Bùi Trung Thành (Trưởng Khoa)
         buitrungthanh@gmail.com
         0983.455.326

ThS. Đỗ Thị Oanh (Văn Phòng Khoa Cơ khí)
         
oanhdo1986@gmail.com 
         0982.164.208


2. VĂN PHÒNG KHOA, BỘ MÔN VÀ CÁC TỔ CHỨC THUỘC KHOA

Văn phòng Trưởng Khoa
(Phòng 204, Tòa Nhà A4)
PGS.TS Bùi Trung Thành
(Chủ tịch Hội đồng Trường kiêm Trưởng Khoa)
(0983.455.326)
Văn phòng Khoa, Bộ phận giáo vụ
(Phòng 303A, Tòa Nhà A4)
+ Giáo vụ khoa: Cô Đỗ Thị Oanh (0982.164.208)
+ Hỗ trợ công tác giáo vụ: Cô Mạc Thị Bích (0977.764.866)
Bộ môn Kỹ thuật cơ sở
(Phòng 302A, Tòa Nhà A4)
TS Nguyễn Duy Chinh (0979.795.539)
Bộ môn Cơ điện tử
(Phòng 303B, Tòa Nhà A4)
ThS Hoàng Quốc Tuân (0909.929.535)
Bộ môn Tự động hóa Thiết kế công nghệ Cơ khí
(Phòng 301, Tòa Nhà A4)
TS Trần Thế Văn (0904.162.701)
Bộ môn Công nghệ chế tạo máy
(Phòng 401, Tòa Nhà A4)
TS Đỗ Anh Tuấn (0936.631.999)
Bộ môn Công nghệ Hàn & Kết cấu công nghiệp
(Phòng 104, Tòa Nhà Hội Trường B2)
TS Lê Văn Thoài (0912.206.388)
Chi bộ Cơ khí
(Phòng 301, Tòa Nhà A4)
ThS. Lý Ngọc Quyết (0976.348.162)
Công đoàn khoa Cơ khí
(Phòng 401, Tòa Nhà A4)
NCS. Vũ Thị Quy (0904.278.518)
Liên chi đoàn khoa Cơ khí
(Phòng 301, Tòa Nhà A4)
TS. Thân Văn Thế (0972.957.980)
Hội Sinh viên khoa Cơ khí
(Phòng 401, Tòa Nhà A4)
TS. Phạm Thị Hoa (0976.983.452)