linh tây tower

linh tay tower

chung cu linh tay tower thu duc

Công nghệ chế tạo máy

BM.CNCTM-Giới thiệu
  ..
BM.CNCTM-Danh sách cán bộ
Bộ môn Công nghệ chế tạo máy gồm có 18 giảng viên. Trong đó: 01 Giáo sư - Tiến sĩ khoa học (Thỉnh giảng); 02 Phó Giáo sư - Tiến sĩ (Thỉnh giảng); 04 Tiến sĩ; 03 Nghiên cứu sinh; 08 Thạc sĩ. I. Giảng viên cơ hữu (16) Stt Họ và tên H..
BM.CNCTM-Các môn học giảng dạy
        1. Nguyên lý và dụng cụ cắt         2. Máy công cụ         3. Công nghệ chế tạo máy         4. Đồ gá         5. Công nghệ CNC    ..