linh tây tower

linh tay tower

chung cu linh tay tower thu duc

Bộ môn Công nghệ chế tạo máy

BM.CNCTM-Danh sách cán bộ
Bộ môn Công nghệ chế tạo máy gồm có 11 giảng viên. Trong đó: 01 Giáo sư - Tiến sĩ khoa học; 01 Phó Giáo sư - Tiến sĩ; 02 Tiến sĩ, 02 Nghiên cứu sinh (01 Việt Nam, 01 CH Séc) và 05 Thạc sĩ. Stt Họ và tên Học hàm, Học vị Ghi chú ..
BM.CNCTM-Các môn học giảng dạy
        1. Nguyên lý và dụng cụ cắt         2. Máy công cụ         3. Công nghệ chế tạo máy         4. Đồ gá         5. Công nghệ CNC    ..