linh tây tower

linh tay tower

chung cu linh tay tower thu duc

Công nghệ chế tạo máy

BM.CNCTM-Giới thiệu
  ..
BM.CNCTM-Danh sách cán bộ
Bộ môn Công nghệ chế tạo máy gồm có 17 giảng viên. Trong đó: I. Giảng viên cơ hữu (16) Stt Họ và tên Học hàm, Học vị Ghi chú 1 Đỗ Anh Tuấn Giảng viên cao cấp (2020) Phó Giáo sư (2019) Ti..
BM.CNCTM-Các môn học giảng dạy
        1. Nguyên lý và dụng cụ cắt         2. Máy công cụ         3. Công nghệ chế tạo máy         4. Đồ gá         5. Công nghệ CNC    ..