linh tây tower

linh tay tower

chung cu linh tay tower thu duc

Trung tâm Đào tạo và Thực hành Công nghệ Cơ khí

TTĐTTHCNCK-Giới thiệu
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TRUNG TÂM    Ngày 21/12/1966 trường trung cấp công nghiệp Hưng Yên được thành lập với 6 chuyên ngành đào tạo khác nhau trong đó Tiện-Phay và Nguội là các ngành nghề đào tạo theo suốt quá trình phát triển của nhà trường cho đến nay. Suốt ..
TTĐTTHCNCK-Danh sách cán bộ
Trung tâm Đào tào Thực hành Công nghệ Cơ khí hiện có 15 giảng viên, trong đó: - 04 Nghiên cứu sinh đang học tập và nghiên cứu tại Đài Loan. - 10 Giảng viên, Thạc sĩ - 01 Nhân viên kỹ thuật Stt Họ và tên Học hàm,Học vị ..