linh tây tower

linh tay tower

chung cu linh tay tower thu duc

Trung tâm Đào tạo và Thực hành Công nghệ Cơ khí

TTĐTTHCNCK-Giới thiệu
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TRUNG TÂM    Ngày 21/12/1966 trường trung cấp công nghiệp Hưng Yên được thành lập với 6 chuyên ngành đào tạo khác nhau trong đó Tiện-Phay và Nguội là các ngành nghề đào tạo theo suốt quá trình phát triển của nhà trường cho đến nay. Suốt ..
TTĐTTHCNCK-Danh sách cán bộ
Trung tâm đào tạo và thực hành công nghệ cơ khí hiện có 10 giảng viên, 01 kỹ thuật viên, trong đó:    - 04 Nghiên cứu sinh Đài Loan;    - 07 Thạc sĩ Văn phòng Bộ môn: Xưởng Cơ khí, Nhà B1. I. Giảng viên cơ hữu ..