linh tây tower

linh tay tower

chung cu linh tay tower thu duc

Đào tạo trình độ Tiến sỹ

Khoa Cơ khí là một trong hai khoa đầu tiên của Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên được Bộ giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo trình độ Tiến sỹ ngành Kỹ thuật Cơ khí từ ngày 27/01/2016.

Chuẩn đầu ra


Năng lực chung
 
Đào tạo tiến sỹ chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí có trình độ chuyên môn sâu, tiên tiến và toàn diện về lĩnh vực cơ khí; có khả năng nghiên cứu và lãnh đạo nhóm nghiên cứu các lĩnh vực của chuyên ngành; có tư duy khoa học, có khả năng tiếp cận và giải quyết các vấn đề khoa học chuyên ngành, phát triển các nguyên lý, học thuyết của chuyên ngành kỹ thuật cơ khí; có khả năng trình bày - giới thiệu
các nội dung khoa học, đồng thời có khả năng đào tạo các bậc Đại học và Cao học.

Năng lực cụ thể
 
Sau khi đã kết thúc thành công chương trình đào tạo (CTĐT), tiến sỹ chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí có khả năng:
- Phát triển các kiến thức mới thuộc lĩnh vực kỹ thuật cơ khí, đóng góp cho sự phát triển về mặt học thuật trong lĩnh vực kỹ thuật cơ khí;
- Phát hiện và trực tiếp giải quyết các vấn đề khoa học thuộc các lĩnh vực Kỹ thuật cơ khí và các vấn đề liên quan;
- Dẫn dắt, lãnh đạo nhóm nghiên cứu thuộc các lĩnh vực Kỹ thuật cơ khí và Tự động hoá sản xuất;
- Nghiên cứu, đề xuất và áp dụng các giải pháp công nghệ thuộc hai lĩnh vực nói trên trong thực tiễn;
 
- Trình bày, giới thiệu (bằng các hình thức bài viết, báo cáo hội nghị, giảng dạy đại học và SĐH) các vấn đề khoa học thuộc các lĩnh vực kỹ thuật cơ khí. Công bố kết quả nghiên cứu trên các Tạp chí và Hội nghị chuyên ngành;
- Có kỹ năng ngoại ngữ (B2 hoặc tương đương) có thể hiểu được các báo cáo phức tạp về các chủ đề cụ thể và trừu tượng, bao gồm cả việc trao đổi học thuật thuộc lĩnh vực chuyên ngành. Có thể giao tiếp, trao đổi học thuật bằng ngoại ngữ ở mức độ trôi chảy, thành thạo với người bản ngữ;
- Có khả năng giảng dạy, hướng dẫn sinh viên và học viên triển khai các đề tài nghiên cứu, các dự án về khoa học và công nghệ.