linh tây tower

linh tay tower

chung cu linh tay tower thu duc

Đào tạo trình độ Thạc sỹ

Khoa Cơ khí đào tạo trình độ thạc sỹ từ năm 2011, ngành đào tạo gồm Chế tạo máy và Kỹ thuật cơ khí.
Mục tiêu đào tạo:

1.1 Mục tiêu chung
Đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí có phẩm chất đạo đức và đạo đức nghề nghiệp tốt, có trình độ chuyên môn cao, kiến thức khoa học cơ bản và kỹ thuật cơ sở vững chắc, có trình độ cao về thực hành. Đồng thời có phương pháp tư duy tổng hợp và hệ thống, khả năng tiếp cận, tổ chức và giải quyết tốt những vấn đề khoa học và kỹ thuật của ngành Cơ khí Chế tạo máy; có khả năng và phương pháp nghiên cứu khoa học độc lập, sáng tạo, khả năng thích ứng cao với môi trường kinh tế - xã hội toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế; có khả năng tự đào tạo và tham gia các chương trình đào tạo trong nước và quốc tế để đạt trình độ cao hơn.
1.2 Mục tiêu cụ thể
Kết thúc khóa đào tạo, Thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí có được:
- Kiến thức chuyên sâu, nắm vững các kiến thức công nghệ mới về kỹ thuật Cơ khí Chế tạo máy.
- Phương pháp và kỹ năng thiết kế hệ thống cơ khí, thiết kế máy công cụ, cũng như thiết kế quá trình công nghệ sản xuất cơ khí hiện đại.
- Khả năng vận dụng kiến thức được đào tạo, tìm tòi, tiếp cận các vấn đề thực tiễn, vận dụng hiệu quả và sáng tạo các thành tựu khoa học kỹ thuật trong Cơ khí Chế tạo máy, Cơ khí tự động hóa để giải quyết những vấn đề thực tế của sản xuất và đời sống.
- Phương pháp làm việc khoa học và chuyên nghiệp, tư duy hệ thống và tư duy phân tích, khả năng trình bày, khả năng giao tiếp và làm việc hiệu quả trong nhóm (đa ngành), hội nhập được trong môi trường quốc tế.
- Khả năng tự đào tạo, tự cập nhật kiến thức và tự nghiên cứu khoa học, triển khai các ứng dụng kỹ thuật.
- Có kiến thức để tiếp tục học ở bậc tiến sĩ.

Danh mục các học phần

 
TT Mã số Học phần Số
tín chỉ
Bắt buộc Tự chọn Giảng viên phụ trách
I   Chung 5 5    
1 910100  Triết học 3 x   ThS. Bùi Văn Hà
2 150100  Tiếng Anh 2 x   ThS. Đặng Thị Hương Thảo
II   Cơ sở ngành 21 13 8  
3 410101 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học 1 x   PGS.TS. Trương Ngọc Tuấn
4 410113 Thiết kế và gia công khuôn 2 x   PGS.TS. Trần Vĩnh Hưng
PGS.TS. Bùi Ngọc Tuyên
5 410103 Hệ thống đo lường trong chế tạo cơ khí 2 x   PGS.TS. Nguyễn Trọng Hùng
6 410104 Lý thuyết tạo hình bề mặt và ứng dụng trong kỹ thuật 2 x   GS.TSKH. Bành Tiến Long
7 410105 Ứng dụng phần tử hữu hạn 2 x   PGS.TS. Trần Vĩnh Hưng
8 410114 Dao động kỹ thuật 2 x   PGS.TS. Khổng Doãn Điền
9 410115 Đồ án Thiết kế Cơ khí 2 x   Các giảng viên trong Khoa Cơ khí
10 410106 Ma sát trong kết cấu 2   x PGS.TS. Phạm Văn Hùng
11 410107 Mô hình hóa robot và hệ cơ điện tử 2   x PGS.TS. Nguyễn Đức Toàn
PGS.TS. Bùi Trung Thành
12 410110 Lý thuyết biến dạng đàn hồi 2   x GS.TS. Đặng Việt Cương
13 410109 Lý thuyết biến dạng dẻo 2   x GS.TS. Đặng Việt Cương
14 410112 Cơ học môi trường liên tục 2   x PGS.TS. Khổng Doãn Điền
III   Chuyên ngành 16 8 8  
15 420101 Công nghệ vi cơ khí 2 x   PGS.TS. Nguyễn Trọng Hùng
16 420112 Tự động hóa trong gia công cơ khí 2 x   GS.TS. Trần Văn Địch
17 420113 Ngôn ngữ lập trình tự động trong gia công cơ khí 2 x   PGS.TS. Tăng Huy
18 420105 Vật liệu mới trong chế tạo cơ khí 2 x   PGS.TS. Trần Trung
19 420106 Công nghệ chế tạo tiên tiến 2   x TS. Đỗ Anh Tuấn
20 420108 Điều khiển PLC 2   x PGS.TS. Bùi Trung Thành
21 420114 Tính gia công vật liệu 2   x GS. TSKH. Bành Tiến Long
PGS.TS. Nguyễn Đức Toàn
22 420115 Kiểm tra không phá hủy 2   x PGS.TS. Lê Bá Sơn
23 420116 Đo lường 3D – Thiết kế ngược – Tạo mẫu nhanh 2   x PGS.TS. Trần Vĩnh Hưng
PGS.TS. Bùi Ngọc Tuyên
24 420117 Tối ưu hóa quá trình cắt gọt 2   x PGS.TS. Bùi Ngọc Tuyên
GS. TSKH. Bành Tiến Long
25 420118 Lý thuyết tạo hình bề mặt chi tiết quang 2   x PGS.TS. Nguyễn Trọng Hùng
IV 420120 Luận văn 10 10    
    Tổng cộng 52 36 16  
---------------