linh tây tower

linh tay tower

chung cu linh tay tower thu duc

BM.TĐHTKCNCK-Các môn học giảng dạy

       1. Thực hành công nghệ CAD 2D;
       2. Công nghệ CAD 3D;
       3. Công nghệ CAE;
       4. Công nghệ CAD/CAM;
       5. Phương pháp phần tử hữu hạn;
       6. Thiết kế mô phỏng hình học trong CAD/CAM;
       7. Vật liệu và công nghệ gia công chất dẻo.

        8. Thiết kế và phát triển sản phẩm.
         9. Đồ án công nghệ CAD/CAM
         10. Mô phỏng hình học trong CAD/CAM