linh tây tower

linh tay tower

chung cu linh tay tower thu duc

BM.TĐHTKCNCK-Danh sách cán bộ

Bộ môn gồm có 08 giảng viên. Trong đó:
01 Phó Giáo sư-Tiến sĩ;
02 Tiến sĩ
04 Nghiên cứu sinh
01 Thạc sĩ.


Stt Họ và tên Học hàm, Học vị Ghi chú
1 Trần Vĩnh Hưng Phó giáo sư, Tiến sĩ Nhà giáo ưu tú
Giảng viên cao cấp
Thỉnh giảng
2 Trần Thế Văn Tiến sĩ Trưởng Bộ môn
3 Thân Văn Thế Tiến sĩ  
4 Phan Thị Hà Linh Nghiên cứu sinh NCS tại Viện Cơ khí, ĐH Bách khoa Hà Nội từ 1/6/2014
5 Mạc Thị Bích Nghiên cứu sinh - NCS tại Viện Cơ khí, ĐH Bách khoa Hà Nội từ 1/6/2015
6 Trương Tất Tài Nghiên cứu sinh NCS tại ĐH Cao Hùng, Đài Loan từ tháng 1/9/2017
7 Luyện Thế Thạnh Nghiên cứu sinh NCS tại Trường ĐH SPKT Hưng Yên từ tháng 1/1/2017
8 Lý Ngọc Quyết Thạc sĩ + Phó Trưởng Bộ môn
+ Bí thư chi bộ Cơ khí
+ Giảng viên chính