linh tây tower

linh tay tower

chung cu linh tay tower thu duc

BM.TĐHTKCNCK-Danh sách cán bộ

Bộ môn gồm có 08 giảng viên. Trong đó:
01 Phó Giáo sư-Tiến sĩ;
02 Tiến sĩ
04 Nghiên cứu sinh
01 Thạc sĩ.


Stt Họ và tên Học hàm, Học vị Ghi chú
1 Mạc Thị Bích Nghiên cứu sinh tiến sĩ - Hỗ trợ công tác giáo vụ
- Nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Viện Cơ khí, ĐH Bách khoa Hà Nội từ tháng 06/2015 đến nay
2 Trần Vĩnh Hưng Phó giáo sư, Tiến sĩ Nhà giáo ưu tú
Giảng viên cao cấp
3 Phan Thị Hà Linh Nghiên cứu sinh tiến sĩ - Công tác giáo vụ khoa
- Nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Viện Cơ khí, ĐH Bách khoa Hà Nội từ 06/2014 đến nay
4 Lý Ngọc Quyết Thạc sĩ Phó Trưởng Bộ môn
Giảng viên chính
5 Trương Tất Tài Nghiên cứu sinh tiến sĩ Nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Cao Hùng, Đài Loan từ tháng 09/2017 đến nay
6 Luyện Thế Thạnh Nghiên cứu sinh tiến sĩ - Nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Trường ĐH SPKT Hưng Yên từ tháng 01/2017 đến nay
7 Thân Văn Thế Tiến sĩ  
8 Trần Thế Văn Tiến sĩ Trưởng Bộ môn