linh tây tower

linh tay tower

chung cu linh tay tower thu duc

BM.TĐHTKCNCK-Danh sách cán bộ

Bộ môn gồm có 07 giảng viên. Trong đó: 01 Phó Giáo sư-Tiến sĩ; 01 Tiến sĩ, 03 Nghiên cứu sinh; và 02 Thạc sĩ.

Stt Họ và tên Học hàm, Học vị Ghi chú
1 Mạc Thị Bích Nghiên cứu sinh tiến sĩ - Hỗ trợ công tác giáo vụ
- Nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Viện Cơ khí, ĐH Bách khoa Hà Nội từ tháng 06/2015 đến nay
2 Dương Tiến Công Giảng viên, Thạc sĩ  
3 Trần Vĩnh Hưng Nhà giáo ưu tú
Giảng viên cao cấp
Phó giáo sư, Tiến sĩ
 
4 Phan Thị Hà Linh Chuyên viên, Nghiên cứu sinh tiến sĩ - Công tác giáo vụ khoa
- Nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Viện Cơ khí, ĐH Bách khoa Hà Nội từ 06/2014 đến nay
5 Lý Ngọc Quyết Giảng viên chính, Thạc sĩ Phó Trưởng Bộ môn
6 Trương Tất Tài Giảng viên, Nghiên cứu sinh tiến sĩ Nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Cao Hùng, Đài Loan từ tháng 09/2017 đến nay
7 Trần Thế Văn Giảng viên, Tiến sĩ Trưởng Bộ môn