linh tây tower

linh tay tower

chung cu linh tay tower thu duc

BM.TĐHTKCNCK-Danh sách cán bộ

Bộ môn Tự động hóa Thiết kế công nghệ cơ khí hiện có 07 giảng viên. Trong đó:


 
Stt Họ và tên Học hàm, Học vị Ghi chú
1 Trần Thế Văn Giảng viên cao cấp (2020)
Phó Giáo sư (2019)
Tiến sĩ (2015)
Trưởng Khoa
Bí thư Chi bộ Cơ khí
2 Thân Văn Thế Giảng viên cao cấp (2023)
Phó Giáo sư (2022)
Tiến sĩ (2017)
Trưởng Bộ môn
3 Mạc Thị Bích Phó Giáo sư (2023)
Tiến sĩ (2019)
Giảng viên chính (2020)
 
4 Phan Thị Hà Linh Tiến sĩ (2020)
Giảng viên chính (2023)
 
5 Trương Tất Tài Tiến sĩ (2021)  
6 Luyện Thế Thạnh Tiến sĩ (2022)
Giảng viên chính (2023)
 
7 Lý Ngọc Quyết Giảng viên chính
Thạc sĩ
Phó Trưởng Bộ môn