linh tây tower

linh tay tower

chung cu linh tay tower thu duc

NCKH Sinh viên năm 2016

Năm 2016, Khoa Cơ khí đạt 01 giải Nhì và 02 giải KK tại Hội nghị sinh viên Nghiên cứu khoa học cấp Trường.
+ 01 giải Nhì: Thầy Bùi Trung Thành; Nhóm sinh viên: Hoa Công Tú, Vũ Văn Phú, Nguyễn Hữu Quân, Nguyễn Văn Quân (CĐTK10).
+ 01 giải KK: Thầy Phạm Thanh Tùng; Nhóm sinh viên: Trần Quốc Tiền, Lê Qúy Thao (CĐTK10).
+ 01 giải KK: Thầy Trương Tất Tài; Nhóm sinh viên: Lê Anh Tuấn, Nguyễn Tuấn Tú, Đặng Văn Thuẫn, Dương Văn Thuật, Nguyễn Ngọc Qúy (TCK10).