linh tây tower

linh tay tower

chung cu linh tay tower thu duc

NCKH Sinh viên năm 2015

Năm 2015, Khoa Cơ khí đạt 01 giải Nhất và 01 giải tại Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học cấp Trường.
+ 01 giải Nhất: Thầy Hoàng Quốc Tuân; Sinh viên: Bùi Tuấn Anh, Nguyễn Thị Bích Ngọc (CĐTK9).
+ 01 giải KK: Thầy Bành Tiến Long; Sinh viên: Bùi Xuân Huế, Đỗ Đình Trọng, Vũ Đình Tuyến (CTK9).