linh tây tower

linh tay tower

chung cu linh tay tower thu duc

OLPCHTQ-Các giảng viên tham gia các Ban chuyên môn Olympic Cơ học Toàn quốc

Stt Họ và tên Chức vụ Thời gian
1 PGS.TS Khổng Doãn Điền Ban Tổ chức
Ban giám khảo
Tiểu ban Cơ học kỹ thuật
1989 đến nay
2 TS Vũ Xuân Trường Ban giám khảo Tiểu ban Cơ học kỹ thuật
Ban giám khảo Tiểu ban Ứng dụng tin học trong Cơ học kỹ thuật
2012 đến nay
3 TS Trần Thế Văn Ban giám khảo Tiểu ban Ứng dụng tin học trong Chi tiết máy 2018; 2019
4 ThS Dương Tiến Công
(đã chuyển công tác khác)
Ban giám khảo Tiểu ban Ứng dụng tin học trong Chi tiết máy 2014; 2015 và 2016
5 ThS Nguyễn Minh Tuấn
(đang NCS tại ĐH Fengchia, Đài Loan)
Ban giám khảo Tiểu ban Sức bền vật liệu 2015; 2016
6 ThS Trần Văn Quyết
(Đang NCS tại ĐH National Central University, Đài Loan)
Ban giám khảo Tiểu ban Thủy lực 2015; 2016