linh tây tower

linh tay tower

chung cu linh tay tower thu duc

OLPCHTQ-Giới thiệu về Olympic Cơ học Toàn quốc

          Cuộc thi Olympic Cơ học Sinh viên Toàn quốc do Bộ Giáo dục đào tạo, Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam, Hội Cơ học Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp tổ chức vào tháng 4 hàng năm (từ năm 1989), nhân dịp kỷ niệm các ngày Lễ lớn của dân tộc: Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4) và Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5). Đây được xem là một cuộc thi trí tuệ nhằm tìm kiếm các tài năng trẻ trong lĩnh vực nghiên cứu cơ học. Nơi chia sẻ suy nghĩ, kinh nghiệm giữa những người yêu thích, say mê và gắn bó với cơ học.
         Theo Điều lệ xây dựng từ mùa thi đầu tiên 1989 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Cơ học Việt Nam và Ban Tổ chức sẽ chỉ có 10% số sinh viên đạt giải chính thức ở mỗi môn thi (xếp theo thứ tự từ cao đến thấp), trong đó giải Nhất do Bộ trưởng Bộ giáo dục Đào tạo quyết định khen thưởng; các giải Nhì và Ba do Hội Cơ học Việt Nam quyết định khen thưởng. Như lời PGS.TS Khổng Doãn Điền - thành viên Ban Tổ chức Olympic Cơ học Toàn quốc hàng năm: “Đây là Cuộc thi tìm nhà vô địch trong những người ưu tú”.
         Tại lần thi thứ XXIII năm 2011, Ban Tổ chức chính thức đưa vào 02 môn thi  Ứng dụng tin học trong Chi tiết máy và Ứng dụng tin học trong Nguyên lý máy. Đền lần thi thứ XXV năm 2013, đưa vào môn thi Ứng dụng tin học trong Cơ học kỹ thuật, nâng tổng số môn thi lên con số 10.
         Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên tham gia cuộc thi trí tuệ này từ lần thi thứ XXI năm 2009, đến nay (2015) đã có 40 sinh viên đạt giải thưởng cao quý này.
         Hiện nay, Olympic Cơ học Toàn quốc chính thức có 12 môn thi:
               1. Cơ học kỹ thuật;
               2. Sức bền vật liệu;
               3. Cơ học kết cấu;
               4. Cơ học đất;
               5. Thủy lực;
               6. Nguyên lý máy;
               7. Chi tiết máy;
               8. Ứng dụng tin học trong Cơ học kỹ thuật (từ năm 2013);
               9. Ứng dụng tin học trong Nguyên lý máy;

              10. Ứng dụng tin học trong Chi tiết máy;
              11. Ứng dụng tin học trong Sức bền vật liệu (từ năm 2017)

              12. Ứng dụng tin học trong Cơ học kết cấu (từ năm 2018)