linh tây tower

linh tay tower

chung cu linh tay tower thu duc

CLB 3C.UTEHY (CAD/CAM/CAE)


3C.UTEHY - Giới thiệu
..
3C.UTEHY - Danh sách các thành viên
  ..
3C.UTEHY - Các hình ảnh hoạt động tiêu biểu
Các sáng lập viên (Sinh viên Tăng Bá Công, TS Vũ Xuân Trường và TS Thân Văn Thế) tổ chức buổi phỏng vấn tuyển thành viên Các thành viên câu lạc bộ 3C.UTEHY TS. Thân Văn Thế báo cáo chuyên đề tại CLB. Thành viên giàu kinh nghiệm Vũ Duy Kh..