linh tây tower

linh tay tower

chung cu linh tay tower thu duc

Nhóm Nghiên cứu Cơ ứng dụng trong kỹ thuật

Nhóm nghiên cứu Cơ ứng dụng trong kỹ thuật
Mechanics Engineering Applied (MEA)
(Thành lập theo Quyết định sô 
1408/QĐ-ĐHSPKTHY ngày 06/7/2017 
của Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên.)

Trưởng nhóm nghiên cứu/phòng lab
TS. Nguyễn Duy Chinh

Liên hệ
TS. Nguyễn Duy Chinh
Email: 
duychinhdhspkthy@gmail.com
Địa chỉ: 302A nhà A4 Khoa Cơ khí
Điện thoại: 0979.795.539

Các thành viên chính
PGS.TS Khổng Doãn Điền
TS. Vũ Xuân Trường
NCS. Trần Văn Quyết
NCS. Nguyễn Minh Tuấn
NCS. Hoàng Minh Thuận
 
Giới thiệu chung
Nhóm nghiên cứu “Cơ ứng dụng trong kỹ thuật MEA” được thành lập với mục đích thúc đẩy quá trình nghiên cứu và ứng dụng cơ học trong các lĩnh vực của kỹ thuật và đời sống. Công bố kết quả nghiên cứu trên các tạp chí quốc tế (SCI, EI,...). Đào tạo đội ngũ nghiên cứu viên là sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh.
 
Các hướng nghiên cứu chính
- Động lực học và điều khiển hệ nhiều vật;
- Động lực học và Điều khiển hệ máy và các hệ kỹ thuật;
- Động lực học và Điều khiển các hệ cơ-điện tử.
- Các phương pháp điều khiển hiện đại;
- Động lực học phi tuyến và các ứng dụng trong kỹ thuật;
- Phương pháp số và công nghệ phần mềm trong động lực học.
- Dao động kỹ thuật và dao động máy; Dao động công trình dưới tác dụng của hoạt tải khai thác, của gió mưa và động đất; Dao động công trình khi có vết nứt; Chẩn đoán kỹ thuật dựa trên kết quả đo và phân tích dao động. Chẩn đoán rung cho máy và thiết bị quay; Dao động và hấp thụ dao động cho các hệ cơ học; Ứng dụng giảm dao động cho cơ cấu máy và các công trình kỹ thuật; Phân tích dao động thực nghiệm và xử lý tín hiệu số trong cơ học.
- Nghiên cứu ứng dụng các phương pháp FEM, DEM và SPH trong tính toán và mô phỏng cơ học vật liệu.
...