linh tây tower

linh tay tower

chung cu linh tay tower thu duc

Các nhóm nghiên cứu

Nhóm Thiết kế Sáng tạo Cơ khí CED
Thiết kế sáng tạo cơ khí Creative Engineering Design (CED) (Thành lập theo Quyết định sô 1407/QĐ-ĐHSPKTHY ngày 06/7/2017  của Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên.) Trưởng nhóm nghiên cứu/phòng lab TS. Trần Thế Văn Liên hệ TS. Trần Thế Văn..