linh tây tower

linh tay tower

chung cu linh tay tower thu duc

Lĩnh vực nghiên cứu

Các lĩnh vực nghiên cứu có thể mạnh của Khoa Cơ khí gồm:

1. Công nghệ chế tạo máy, thiết kế và gia công khuôn mẫu;

2. Công nghệ CAD/CAM/CNC;

3. Công nghệ Cơ điện tử và Robot;

4. Công nghệ Hàn TIG/MIG và Hàn 3G/6G đạt chuẩn quốc tế;

5. Công nghệ điều khiển và tự động hóa xí nghiệp;

6. Nghiên cứu ứng dụng cơ học:

+ Động lực học hệ nhiều vật, động lực học robot.
+ Dao động kỹ thuật:
- Tính toán và giảm dao động cho các công trình, máy móc bằng các bộ tắt chấn động lực TMD, DVA, CPVAs, LVD, ....
- Tính toán dao động và điều khiển dao động các hệ cơ học và kỹ thuật

+ Phương pháp số trong tính toán cơ học: ứng dụng các phần mềm toán học Matlab, Maple, Mathematica, .... và các thuật giải cơ học trong các tính toán cơ học.
+ Cơ học kết cấu, cơ học vật rắn biến dạng.

7. Cơ học vật liệu
.


...