linh tây tower

linh tay tower

chung cu linh tay tower thu duc

Hồ sơ khoa học giảng viên

HỒ SƠ KHOA HỌC GIẢNG VIÊN
TRÊN HỆ THỐNG HỌC THUẬT GOOGLE SCHOLAR1. GVCC.PGS.TS Bùi Trung Thành
2. PGS.TS Trần Thế Văn
3. PGS.TS Đỗ Anh Tuấn
4. GVC.TS. Lê Văn Thoài
5. GVC.TS Phạm Thị Hoa
6. GVC.TS Vũ Xuân Trường
7. TS. Nguyễn Duy Chinh
8. TS. Ngô Thị Thảo
9. TS. Nguyễn Quốc Mạnh
10. TS. Thân Văn Thế
11. TS. Nguyễn Văn Nhất
12. TS. Trịnh Xuân Thắng
13 TS. Nguyễn Văn Hà
14. TS. Nguyễn Minh Tân
15. TS. Nguyễn Thanh Phú
16. TS. Mạc Thị Bích
17. TS. Bùi Khắc Khánh
18. TS. Vũ Đức Phúc
19. GVC.NCS. Nguyễn Văn Diên
20. GVC.ThS. Nguyễn Tiền Phong
21. GVC.ThS. Lý Ngọc Quyết
22. GVC.ThS. Trần Ngọc Thành
23. GVC.ThS. Đỗ Hoài Vũ
24. GVC.ThS. Nguyễn Xuân Công
25. NCS. Trần Xuân Tiến
26. NCS. Phan Thị Hà Linh
27. NCS. Luyện Thế Thạnh
28. NCS. Vũ Thị Quy
29. NCS. Bùi Văn Khoản
30. NCS. Trần Văn Quyết
31. NCS. Lê Quang Dũng
32. NCS. Hoàng Minh Thuận
33. NCS. Nguyễn Trọng Linh
34. NCS. Trần Anh Sơn
35. NCS. Nguyễn Văn Thoại
36. NCS. Trương Tất Tài
37. NCS. Nguyễn Minh Tuấn
38. NCS. Đoàn Đình Quân
39. NCS. Phạm Anh Vũ
40. ThS. Đinh Văn Bân
41. ThS. Vũ Hữu Chuyển
42. ThS. Đoàn Thị Hương
43. ThS. Lê Quang Huy
44. ThS. Trịnh Thanh Nga
45. ThS. Nguyễn Hồng Phong
46. ThS. Trần Ngọc Thái
47. ThS. Trần Văn Thắng
48. ThS. Hoàng Quốc Tuân
49. ThS. Phan Ngọc Tuấn
50. ThS. Nguyễn Anh Tuấn
51. ThS. Trương Dũng Tuấn
52. ThS. Phạm Thanh Tùng
53. ThS. Đỗ Xuân Hưng
54. ThS. Phan Thanh Bình
55. ThS. Nguyễn Xuân Thắng
56. ThS. Nguyễn Văn Công
57. ThS. Vũ Trần Vững
58. KS. Bùi Long Vũ