linh tây tower

linh tay tower

chung cu linh tay tower thu duc

Tiến sĩ. Phan Thị Hà Linh

LÝ LỊCH KHOA HỌC GIẢNG VIÊN
Họ và tên: Phan Thị Hà Linh
Ngày sinh: 27/09/1984
Giới tính: Nữ
Quê quán: Dân Tiến, Khoái Châu, Hưng Yên
Chức danh: Giảng viên
Trình độ: Tiến sĩ
Đơn vị công tác: Khoa Cơ khí.
Điện thoại: 0976.643.779
Email: halinhcokhi@gmail.com

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy 
Nơi đào tạo: Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Ngành học: Chế tạo máy
Nước đào tạo: Việt Nam                                     Năm tốt nghiệp: 2008

  1. Sau đại học
  • Thạc sĩ chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí         Năm cấp bằng: 2014
Nơi đào tạo: Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
  • Nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành Kỹ thuật cơ khí tại Viện Cơ khí, Đại học Bách khoa Hà Nội từ tháng 6/2014 đến nay.
 
 
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN


Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
Từ 2008 đến nay Khoa cơ khí - Giáo vụ khoa;
- Phụ Trách phòng TN CAD/CAM
- Giảng dạy HP công nghệ CAD 2D, Thiết kế và Phát triển sản phẩm.

QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
  1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Nghiên cứu xây dựng Catalog thiết kế để sáng tạo ý tưởng giải pháp trong phát triển sản phẩm 02/2012 Cấp Trường Chủ nhiệm
  1. Các công trình khoa học đã công bố:
TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí
1 Nghiên cứu xây dựng Catalog thiết kế để sáng tạo ý tưởng giải pháp trong phát triển sản phẩm 2013 Tạp chí Cơ khí Việt Nam
(Số 6 – năm 2013)
---------------------------