linh tây tower

linh tay tower

chung cu linh tay tower thu duc

Tiến sĩ. Lê Quang Dũng

LÝ LỊCH KHOA HỌC GIẢNG VIÊN
Họ và tên: Lê Quang Dũng
Ngày sinh: 20/02/1987
Giới tính: Nam
Quê quán: Đông Tảo, Khoái Châu, Hưng Yên
Chức danh: Giảng viên
Trình độ: Nghiên cứu sinh tiến sĩ
Đơn vị công tác: Bộ môn Cơ điện tử, Khoa Cơ khí.
Điện thoại: 0978.771.772
Email: ledung202@gmail.com

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  1. Đại học:
Hệ đào tạo: Đại học chính quy.
Nơi đào tạo: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên.
Ngành học:    Công nghệ Chế tạo máy     
Nước đào tạo: Việt Nam                                                 Năm tốt nghiệp: 2009


  1. Sau đại học
  • Thạc sĩ chuyên ngành:  Kỹ thuật cơ khí        Năm cấp bằng: 2013
           Nơi đào tạo: Đại học Bách Khoa Hà Nội
  • Nghiên cứu sinh ngành Kỹ thuật cơ khí từ 10/2016 đến nay tại  Viện Cơ khí, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội.
 
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN


Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
Từ tháng 11/2009 đến nay Khoa Cơ khí – Đại học sư phạm kỹ thuật Hưng Yên Giảng viên

QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
  1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1        
         
  1. Các công trình khoa học đã công bố:
TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí
1 TỔNG  QUAN  NGHIÊN  CỨU  ẢNH  HƯỞNG  CỦA  BỘT  TRỘN  TRONG  DUNG
DỊCH ĐIỆN MÔI KHI GIA CÔNG TIA LỬA ĐIỆN ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG
BỀ MẶT
2015 Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ISSN 2354-0575, số 5 (01/2015), tr25-29
2