linh tây tower

linh tay tower

chung cu linh tay tower thu duc

BM.KTCS-Danh sách cán bộ

Bộ môn Kỹ thuật Cơ sở hiện có 11 giảng viên, trong đó:
   - 02 Phó Giáo sư - Tiến sĩ (thỉnh giảng);
   - 02 Tiến sĩ;
   - 04 Nghiên cứu sinh (01 Việt Nam, 03 Đài Loan);
   - 03 Thạc sĩ.
Văn phòng Bộ môn: 302A-Nhà A4

I. Giảng viên cơ hữu

Stt Họ và tên Học hàm, Học vị Ghi chú
1 Nguyễn Duy Chinh Tiến sĩ Trưởng Bộ môn
2 Vũ Xuân Trường Tiến sĩ  
3 Vũ Đức Phúc Nghiên cứu sinh NCS tại Viện Cơ khí, ĐH Bách khoa HN từ tháng 6/2014.
Phó Trưởng Bộ môn.
4 Trần Văn Quyết Nghiên cứu sinh NCS tại ĐH NCU Đài Loan từ tháng 9/2016 đến nay
5 Hoàng Minh Thuận Nghiên cứu sinh NCS tại ĐH NCU Đài Loan từ tháng 01/2017.
6 Nguyễn Minh Tuấn Nghiên cứu sinh NCS tại ĐH Fengchia Đài Loan từ tháng 09/2017.
7 Nguyễn Văn Huyến Thạc sĩ Giảng viên chính
8 Nguyễn Duy Kiều Thạc sĩ Giảng viên chính
9 Nguyễn Tiền Phong Thạc sĩ Giảng viên chính, 
       

 
II. Giảng viên thỉnh giảng

Stt Họ và tên Học hàm, Học vị Ghi chú
1 Khổng Doãn Điền Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nhà giáo ưu tú
Giảng viên cao cấp
2 Nguyễn Đức Toàn Phó Giáo sư, Tiến sĩ Giảng viên cao cấp