linh tây tower

linh tay tower

chung cu linh tay tower thu duc

BM.KTCS-Danh sách cán bộ

Bộ môn Kỹ thuật Cơ sở hiện có 14 giảng viên, trong đó:
   - 01 Giáo sư - Tiến sĩ khoa học;
   - 02 Phó Giáo sư - Tiến sĩ;
   - 01 Tiến sĩ;
   - 07 Nghiên cứu sinh (01 Hàn Quốc, 03 Việt Nam, 03 Đài Loan);
   - 03 Thạc sĩ.


Văn phòng Bộ môn: 302A-Nhà A4


Stt Họ và tên Học hàm, Học vị Ghi chú
1 Tống Văn Cảnh Giảng viên, Thạc sĩ Nghiên cứu sinh Viện Kuhmo, Hàn Quốc
(8/2013-8/2017)
2 Nguyễn Duy Chinh Giảng viên, Tiến sĩ Trưởng Bộ môn
3 Khổng Doãn Điền Giảng viên cao cấp
Nhà giáo ưu tú
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
 
4 Phạm Thị Hoa Giảng viên, Thạc sĩ Nghiên cứu sinh Viện Cơ khí, ĐH Bách khoa HN
(6/2013-6/2017)
       
5 Nguyễn Văn Huyến Giảng viên chính, Thạc sĩ  
6 Nguyễn Duy Kiều Giảng viên chính, Thạc sĩ  
7 Nguyễn Tiền Phong Giảng viên chính, Thạc sĩ  
8 Vũ Đức Phúc Giảng viên, Thạc sĩ Nghiên cứu sinh Viện Cơ khí, ĐH Bách khoa HN
(6/2014-6/2018)
Phó Trưởng Bộ môn
9 Vũ Duy Quang Giảng viên cao cấp
Nhà giáo nhân dân
Giáo sư, Tiến sĩ khoa học
 
10 Trần Văn Quyết Giảng viên, Thạc sĩ Nghiên cứu sinh
ĐH NCU Đài Loan
(9/2016-9/2020)
11 Hoàng Minh Thuận Giảng viên, Thạc sĩ Nghiên cứu sinh
ĐH NCU Đài Loan
(1/2017-1/2021)
12 Nguyễn Đức Toàn Phó Giáo sư, Tiến sĩ  
13 Vũ Xuân Trường Giảng viên, Thạc sĩ Nghiên cứu sinh Viện Cơ học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
(10/2014-10/2017)
14 Nguyễn Minh Tuấn Giảng viên, Thạc sĩ Nghiên cứu sinh
ĐH Fengchia Đài Loan
(9/2017-9/2021)