linh tây tower

linh tay tower

chung cu linh tay tower thu duc

BM.KTCS-Danh sách cán bộ

Bộ môn Kỹ thuật Cơ sở hiện có 14 giảng viên, trong đó:
   - 01 Giáo sư - Tiến sĩ khoa học;
   - 02 Phó Giáo sư - Tiến sĩ;
   - 03 Tiến sĩ;
   - 05 Nghiên cứu sinh (02 Việt Nam, 03 Đài Loan);
   - 03 Thạc sĩ.


Văn phòng Bộ môn: 302A-Nhà A4


Stt Họ và tên Học hàm, Học vị Ghi chú
1 Tống Văn Cảnh Giảng viên, Tiến sĩ  
2 Nguyễn Duy Chinh Giảng viên, Tiến sĩ Trưởng Bộ môn
3 Khổng Doãn Điền Giảng viên cao cấp
Nhà giáo ưu tú
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
 
4 Phạm Thị Hoa Giảng viên, Tiến sĩ  
5 Nguyễn Văn Huyến Giảng viên chính, Thạc sĩ  
6 Nguyễn Duy Kiều Giảng viên chính, Thạc sĩ  
7 Nguyễn Tiền Phong Giảng viên chính, Thạc sĩ  
8 Vũ Đức Phúc Giảng viên, Nghiên cứu sinh tiến sĩ Nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Viện Cơ khí, ĐH Bách khoa HN từ tháng 6/2014 đến nay
Phó Trưởng Bộ môn
9 Vũ Duy Quang Giảng viên cao cấp
Nhà giáo nhân dân
Giáo sư, Tiến sĩ khoa học
 
10 Trần Văn Quyết Giảng viên, Nghiên cứu sinh tiến sĩ Nghiên cứu sinh tiến sĩ tại
ĐH NCU Đài Loan từ tháng 9/2016 đến nay
11 Hoàng Minh Thuận Giảng viên, Nghiên cứu sinh tiến sĩ Nghiên cứu sinh tiến sĩ tại 
ĐH NCU Đài Loan từ tháng 01/2017 đến nay
12 Nguyễn Đức Toàn Phó Giáo sư, Tiến sĩ  
13 Vũ Xuân Trường Giảng viên, Nghiên cứu sinh tiến sĩ Nghiên cứu sinh Viện Cơ học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
từ tháng 27/11/2014 đến nay
+ Chuẩn bị bảo vệ cấp cơ sở
14 Nguyễn Minh Tuấn Giảng viên, Nghiên cứu sinh tiến sĩ Nghiên cứu sinh tiến sĩ tại
ĐH Fengchia Đài Loan
từ tháng 09/2017 đến nay