linh tây tower

linh tay tower

chung cu linh tay tower thu duc

BM.KTCS-Danh sách cán bộ

Bộ môn Kỹ thuật Cơ sở hiện có 13 giảng viên, trong đó:
   - 01 Giáo sư - Tiến sĩ khoa học;
   - 02 Phó Giáo sư - Tiến sĩ;
   - 02 Tiến sĩ
   - 01 NCS tiến sĩ đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ cấp cơ sở
   - 04 Nghiên cứu sinh đang học (01 Việt Nam, 03 Đài Loan);
   - 03 Thạc sĩ.


Văn phòng Bộ môn: 302A-Nhà A4


Stt Họ và tên Học hàm, Học vị Ghi chú
1 Nguyễn Duy Chinh Giảng viên, Tiến sĩ Trưởng Bộ môn
2 Khổng Doãn Điền Giảng viên cao cấp
Nhà giáo ưu tú
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
 
3 Phạm Thị Hoa Giảng viên, Tiến sĩ  
4 Nguyễn Văn Huyến Giảng viên chính, Thạc sĩ  
5 Nguyễn Duy Kiều Giảng viên chính, Thạc sĩ  
6 Nguyễn Tiền Phong Giảng viên chính, Thạc sĩ  
7 Vũ Đức Phúc Giảng viên, Nghiên cứu sinh tiến sĩ Nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Viện Cơ khí, ĐH Bách khoa HN từ tháng 6/2014 đến nay
Phó Trưởng Bộ môn
8 Vũ Duy Quang Giảng viên cao cấp
Nhà giáo nhân dân
Giáo sư, Tiến sĩ khoa học
 
9 Trần Văn Quyết Giảng viên, Nghiên cứu sinh tiến sĩ Nghiên cứu sinh tiến sĩ tại
ĐH NCU Đài Loan từ tháng 9/2016 đến nay
10 Hoàng Minh Thuận Giảng viên, Nghiên cứu sinh tiến sĩ Nghiên cứu sinh tiến sĩ tại 
ĐH NCU Đài Loan từ tháng 01/2017 đến nay
11 Nguyễn Đức Toàn Phó Giáo sư, Tiến sĩ  
12 Vũ Xuân Trường Giảng viên, Nghiên cứu sinh tiến sĩ NCS khóa 11/2014-11/2017
Đã bảo vệ thành công LATS cấp cơ sở (11/2017)
13 Nguyễn Minh Tuấn Giảng viên, Nghiên cứu sinh tiến sĩ Nghiên cứu sinh tiến sĩ tại
ĐH Fengchia Đài Loan
từ tháng 09/2017 đến nay