linh tây tower

linh tay tower

chung cu linh tay tower thu duc

BM.KTCS-Danh sách cán bộ

Bộ môn Kỹ thuật Cơ sở hiện có 13 giảng viên, trong đó:
   - 01 Giáo sư - Tiến sĩ khoa học;
   - 02 Phó Giáo sư - Tiến sĩ;
   - 01 Tiến sĩ

   - 01 NCS tiến sĩ đang chuẩn bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Học viện.
   - 04 Nghiên cứu sinh đang học (01 Việt Nam, 03 Đài Loan);
   - 04 Thạc sĩ.


Văn phòng Bộ môn: 302A-Nhà A4


Stt Họ và tên Học hàm, Học vị Ghi chú
1 Nguyễn Duy Chinh Tiến sĩ Trưởng Bộ môn
2 Khổng Doãn Điền Phó Giáo sư, Tiến sĩ Giảng viên cao cấp
Nhà giáo ưu tú
3 Nguyễn Văn Huyến Thạc sĩ Giảng viên chính
4 Nguyễn Duy Kiều Thạc sĩ Giảng viên chính
5 Nguyễn Tiền Phong Thạc sĩ Giảng viên chính, 
6 Vũ Đức Phúc Nghiên cứu sinh tiến sĩ Nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Viện Cơ khí, ĐH Bách khoa HN từ tháng 6/2014 đến nay
Phó Trưởng Bộ môn
7 Vũ Duy Quang Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Giảng viên cao cấp
Nhà giáo nhân dân
8 Trần Văn Quyết Nghiên cứu sinh tiến sĩ Nghiên cứu sinh tiến sĩ tại
ĐH NCU Đài Loan từ tháng 9/2016 đến nay
9 Hoàng Minh Thuận Nghiên cứu sinh tiến sĩ Nghiên cứu sinh tiến sĩ tại 
ĐH NCU Đài Loan từ tháng 01/2017 đến nay
10 Nguyễn Đức Toàn Phó Giáo sư, Tiến sĩ  
11 Vũ Xuân Trường Nghiên cứu sinh tiến sĩ Đang chuẩn bị bảo vệ LATS cấp Học viện
12 Nguyễn Minh Tuấn Nghiên cứu sinh tiến sĩ Nghiên cứu sinh tiến sĩ tại
ĐH Fengchia Đài Loan
từ tháng 09/2017 đến nay
13 Đặng Văn Tiến Thạc sĩ Giảng viên thử việc từ ngày 01/01/2018