linh tây tower

linh tay tower

chung cu linh tay tower thu duc

BM.KTCS-Danh sách cán bộ

Bộ môn Kỹ thuật Cơ sở hiện có 11 giảng viên, trong đó:

   - 02 Phó Giáo sư - Tiến sĩ;
   - 02 Tiến sĩ;
   - 04 Nghiên cứu sinh (01 Việt Nam, 03 Đài Loan);
   - 03 Thạc sĩ.

Văn phòng Bộ môn: 302A-Nhà A4


Stt Họ và tên Học hàm, Học vị Ghi chú
1 Khổng Doãn Điền Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nhà giáo ưu tú
Giảng viên cao cấp
Thỉnh giảng
2 Nguyễn Đức Toàn Phó Giáo sư, Tiến sĩ Giảng viên cao cấp
Thỉnh giảng
3 Nguyễn Duy Chinh Tiến sĩ Trưởng Bộ môn
4 Vũ Xuân Trường Tiến sĩ  
5 Vũ Đức Phúc Nghiên cứu sinh NCS tại Viện Cơ khí, ĐH Bách khoa HN từ tháng 6/2014.
Phó Trưởng Bộ môn
6 Trần Văn Quyết Nghiên cứu sinh NCS tại ĐH NCU Đài Loan từ tháng 9/2016 đến nay
7 Hoàng Minh Thuận Nghiên cứu sinh NCS tại ĐH NCU Đài Loan từ tháng 01/2017.
8 Nguyễn Minh Tuấn Nghiên cứu sinh NCS tại ĐH Fengchia Đài Loan từ tháng 09/2017.
9 Nguyễn Văn Huyến Thạc sĩ Giảng viên chính
10 Nguyễn Duy Kiều Thạc sĩ Giảng viên chính
11 Nguyễn Tiền Phong Thạc sĩ Giảng viên chính,