linh tây tower

linh tay tower

chung cu linh tay tower thu duc

BM.KTCS-Danh sách cán bộ

Bộ môn Kỹ thuật Cơ sở hiện có 08 giảng viên, trong đó:
 
Stt Họ và tên CDNN, HH, HV Ghi chú
1 Nguyễn Duy Chinh Giảng viên cao cấp (2023)
Phó Giáo sư (2022)
Tiến sĩ (2010)
Trưởng Bộ môn
2 Vũ Đức Phúc Giảng viên chính (2020)
Tiến sĩ (2020)
Phó Trưởng Bộ môn
3 Vũ Xuân Trường Giảng viên chính (2020)
Tiến sĩ (2018)
 
4 Trần Văn Quyết Tiến sĩ (2020)  
5 Hoàng Minh Thuận Tiến sĩ (2021)  
6 Nguyễn Minh Tuấn Tiến sĩ (2021)  
7 Nguyễn Tiền Phong Giảng viên chính
Thạc sĩ
 
8 Vũ Thị Huế Giảng viên trợ giảng
Kỹ sư