linh tây tower

linh tay tower

chung cu linh tay tower thu duc

GV có trình độ TS trở lên

Hiện nay khoa Cơ khí có 18/53 (34%) giảng viên có trình độ tiến sĩ trở lên.
 
Stt HH-HV Họ tên NS Bộ môn
1 GS.TSKH Bành Tiến Long 1951 CN Chế tạo máy
2 PGS.TS Bùi Ngọc Tuyên 1965 CN Chế tạo máy
3 TS Đỗ Anh Tuấn (1*) 1979 CN Chế tạo máy
4 TS Phạm Thị Hoa (2*) 1984 CN Chế tạo máy
5 PGS.TS Bùi Trung Thành (3*) 1977 CN Cơ điện tử
6 TS Phan Văn Hiếu 1976 CN Cơ điện tử
7 TS Bùi Gia Thịnh 1984 CN Cơ điện tử
8 TS Lê Văn Thoài (4*) 1962 CN Hàn & KCCN
9 TS Nguyễn Quốc Mạnh (5*) 1977 CN Hàn & KCCN
10 TS Ngô Thị Thảo (6*) 1984 CN Hàn & KCCN
11 GS.TSKH Vũ Duy Quang 1942 Kỹ thuật cơ sở
12 PGS.TS Khổng Doãn Điền 1946 Kỹ thuật cơ sở
13 PGS.TS Nguyễn Đức Toàn 1980 Kỹ thuật cơ sở
14 TS Nguyễn Duy Chinh (7*) 1979 Kỹ thuật cơ sở
15 TS Vũ Xuân Trường (8*) 1985 Kỹ thuật cơ sở
16 PGS.TS Trần Vĩnh Hưng 1946 TĐH Thiết kế CNCK
17 TS Trần Thế Văn (9*) 1984 TĐH Thiết kế CNCK
18 TS Thân Văn Thế (10*) 1985 TĐH Thiết kế CNCK