linh tây tower

linh tay tower

chung cu linh tay tower thu duc

GV có trình độ TS trở lên

Hiện nay khoa Cơ khí có 18/54 (33.3%) giảng viên có trình độ tiến sĩ trở lên.

Stt Họ và tên Bộ môn
1 GS.TSKH Bành Tiến Long Công nghệ chế tạo máy
2 GS.TSKH Vũ Duy Quang Kỹ thuật cơ sở
3 PGS.TS Khổng Doãn Điền Kỹ thuật cơ sở
4 PGS.TS Trần Vĩnh Hưng Tự động hóa thiết kế công nghệ CK
5 PGS.TS Bùi Trung Thành (*) Công nghệ Cơ điện tử
6 PGS.TS Nguyễn Đức Toàn Kỹ thuật cơ sở
7 PGS.TS Bùi Ngọc Tuyên Công nghệ chế tạo máy
8 TS Nguyễn Duy Chinh (*) Kỹ thuật cơ sở
9 TS Phan Văn Hiếu Công nghệ Cơ điện tử
10 TS Phạm Thị Hoa (*) Công nghệ chế tạo máy
11 TS Nguyễn Quốc Mạnh (*) Công nghệ Hàn & KCCN
12 TS Ngô Thị Thảo (*) Công nghệ Hàn & KCCN
13 TS Thân Văn Thế (*) Tự động hóa thiết kế công nghệ CK
14 TS Bùi Gia Thịnh Công nghệ Cơ điện tử
15 TS Lê Văn Thoài (*) Công nghệ Hàn & KCCN
16 (*) Kỹ thuật cơ sở
17 TS Đỗ Anh Tuấn (*) Công nghệ chế tạo máy
18 TS Trần Thế Văn (*) Tự động hóa thiết kế công nghệ CK