linh tây tower

linh tay tower

chung cu linh tay tower thu duc

GV có trình độ TS trở lên

Hiện nay khoa Cơ khí có 18/52 (34.6 %) giảng viên có trình độ tiến sĩ trở lên; trong đó có 10/43 (23.2 %) giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên.

I. Giảng viên cơ hữu (10)
Stt HH-HV Họ tên Tuổi Bộ môn
1 TS Lê Văn Thoài 56 CN Hàn & KCCN
2 PGS.TS Bùi Trung Thành 41 CN Cơ điện tử
3 TS Nguyễn Quốc Mạnh 41 CN Hàn & KCCN
4 TS Đỗ Anh Tuấn 39 CN Chế tạo máy
5 TS Nguyễn Duy Chinh 39 Kỹ thuật cơ sở
6 TS Phạm Thị Hoa 34 CN Chế tạo máy
7 TS Ngô Thị Thảo 34 CN Hàn & KCCN
8 TS Trần Thế Văn 34 TĐH Thiết kế CN Cơ khí
9 TS Vũ Xuân Trường 33 Kỹ thuật cơ sở
10 TS Thân Văn Thế 33 TĐH Thiết kế CN Cơ khí
II. Giảng viên thỉnh giảng (8)
Stt HH-HV Họ tên Tuổi Bộ môn
1 GS.TSKH Vũ Duy Quang - Kỹ thuật cơ sở
2 GS.TSKH Bành Tiến Long - CN Chế tạo máy
3 PGS.TS Khổng Doãn Điền - Kỹ thuật cơ sở
4 PGS.TS Trần Vĩnh Hưng - TĐH Thiết kế CN Cơ khí
5 PGS.TS Bùi Ngọc Tuyên - CN Chế tạo máy
6 PGS.TS Nguyễn Đức Toàn - Kỹ thuật cơ sở
7 TS Phan Văn Hiếu - CN Cơ điện tử
8 TS Bùi Gia Thịnh - CN Cơ điện tử
III. Các Giảng viên Cơ hữu Nghiên cứu Sau Tiến sĩ
Stt HH-HV Họ tên   Nơi nghiên cứu
1 PGS.TS Bùi Trung Thành   Seoul, Hàn Quốc
2 TS Trần Thế Văn   NCU, Đài Loan
3 TS Thân Văn Thế   FCU, Đài Loan
4 TS Vũ Xuân Trường   KIT, Hàn Quốc