linh tây tower

linh tay tower

chung cu linh tay tower thu duc

Địa chỉ liên hệ

KHOA CƠ KHÍ, TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN
TÒA NHÀ A4, CƠ SỞ 1, XÃ DÂN TIẾN - HUYỆN KHOÁI CHÂU - TỈNH HƯNG YÊN
Điện thoại văn phòng Khoa Cơ khí:  
02213.713.519;    Fax: 02213.713.015


Văn phòng Khoa Cơ khí
(Phòng 303A, Nhà A4)

 
Bộ phận giáo vụ khoa:
1. Cô Phan Thị Hà Linh
(0976.643.779)
2. Cô Mạc Thị Bích
(0977.764.866)
Bộ môn Kỹ thuật cơ sở
(Phòng 302A, Nhà A4)

 
1. Thầy Nguyễn Duy Chinh
(0979.795.539)
2. Thầy Vũ Đức Phúc
(0902.069.536)
Bộ môn Cơ điện tử
(Phòng 304, Nhà A4)

 
1. Thầy Nguyễn Văn Diên
(0904.399.965)
2. Thầy Hoàng Quốc Tuân
(0909.929.535)
Bộ môn Tự động hóa Thiết kế công nghệ Cơ khí
(Phòng 301, Nhà A4)

 
1. Thầy Trần Thế Văn
(0904.162.701)
2. Thầy Lý Ngọc Quyết
(0976.348.162)
Bộ môn Công nghệ chế tạo máy
(Phòng 401, Nhà A4)

 
1. Thầy Đỗ Anh Tuấn
(0936.631.999)
2. Thầy Luyện Duy Tuấn
(0988.707.539)
Bộ môn Công nghệ Hàn & Kết cấu công nghiệp
(Phòng 104, Nhà B2)

 
1. Thầy Lê Văn Thoài
(0912.206.388)
2. Thầy Đinh Văn Bân
(0988.143.188)