linh tây tower

linh tay tower

chung cu linh tay tower thu duc

GV đang Nghiên cứu sinh

Hiện nay khoa Cơ khí có 17 giảng viên cơ hữu đang học nghiên cứu sinh trong và ngoài nước.
 
I. Giảng viên cơ hữu đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ cấp Trường (Viện), đang trong 3 tháng chờ quyết định công nhận học vị (1)
 
Stt HH-HV Họ tên NS Ngày, nơi bảo vệ
1 NCS Vũ Đức Phúc 1984 15/01/2020, HUST
           

II. Giảng viên cơ hữu đã bảo vệ thành công
Luận án Tiến sĩ cấp cơ sở (1)

 
Stt HH-HV Họ tên NS Ngày, nơi bảo vệ
1 NCS Nguyễn Văn Diên 1969 Viện NCKH QS

III. Danh sách Giảng viên cơ hữu đang làm Nghiên cứu sinh chưa bảo vệ Luận án Tiến sĩ (15)
 
Stt HH-HV Họ tên NS Nơi nghiên cứu
1 NCS Vũ Thị Quy 1977 Học viện KTQS, 2012
2 NCS Phan Thị Hà Linh 1984 ĐH BKHN, 6/2014
3 NCS Bùi Văn Khoản 1983 NARIME, 12/2014
4 NCS Trần Xuân Tiến 1984 CH Séc, 3/2015
5 NCS Trần Văn Quyết 1986 NCU, Đài Loan, 09/2016
6 NCS Lê Quang Dũng 1987 ĐH BKHN, 6/2016
7 NCS Luyện Thế Thạnh 1987 ĐH SPKTHY, 02/2017
8 NCS Hoàng Minh Thuận 1986 NCU, Đài Loan, 02/2017
9 NCS Nguyễn Trọng Linh 1984 NCU, Đài Loan, 6/2017
10 NCS Trần Anh Sơn 1989 KUAS, Đài Loan, 6/2017
11 NCS Nguyễn Văn Thoại 1985 KUAS, Đài Loan, 6/2017
12 NCS Trương Tất Tài 1985 KUAS, Đài Loan, 9/2017
13 NCS Nguyễn Minh Tuấn 1985 FCU, Đài Loan, 9/2017
14 NCS Đoàn Đình Quân 1985 KUAS, Đài Loan, 3/2018
15 NCS Phạm Anh 1988 KUAS, Đài Loan, 1/2019