linh tây tower

linh tay tower

chung cu linh tay tower thu duc

GV cao cấp, GV chính


1. Danh sách Giảng viên cao cấp (Cơ hữu, 01)
 
Stt HH-HV Họ tên NS Bộ môn
1 PGS.TS Bùi Trung Thành 1977 CN Cơ điện tử
           
           

2. Danh sách Giảng viên chính (Cơ hữu, 08)
 
Stt HH-HV Họ tên NS Bộ môn
1 ThS. Đỗ Hoài 1960 Trung tâm thực hành và CNCK
2 ThS. Nguyễn Văn Huyến 1960 Kỹ thuật cơ sở
3 TS. Lê Văn Thoài 1962 CN Hàn & KCCN
4 ThS. Trần Ngọc Thành 1963 CN Hàn & KCCN
5 ThS. Lý Ngọc Quyết 1965 Tự động hóa TK CNCK
6 ThS. Nguyễn Tiền Phong 1966 Kỹ thuật cơ sở
7 ThS. Nguyễn Văn Diên 1969 CN Cơ điện tử
8 ThS. Nguyễn Xuân Công 1971 CN Cơ điện tử