linh tây tower

linh tay tower

chung cu linh tay tower thu duc

GV có trình độ Tiến sĩ trở lên

Hiện nay khoa Cơ khí có 21/64 giảng viên có trình độ tiến sĩ trở lên; trong đó có 15/58 giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên.

I. Giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên (15)
(Ph.D. degree)

 
Stt HH-HV Họ tên Năm sinh Năm đạt HV,HH
1 PGS.TS Bùi Trung Thành 1977 2008, 2014
2 PGS.TS Đỗ Anh Tuấn 1979 2015, 2019
3 PGS.TS Trần Thế Văn 1984 2015, 2019
4 TS Nguyễn Duy Chinh 1979 2010
5 TS Ngô Thị Thảo 1984 2016
6 TS Nguyễn Quốc Mạnh 1978 2016
7 TS Thân Văn Thế 1985 2017
8 TS Vũ Xuân Trường 1985 2018
9 TS Phạm Thị Hoa 1984 2018
10 TS Lê Văn Thoài 1962 2018
11 TS Nguyễn Văn Nhất 1985 2019
12 TS Trịnh Xuân Thắng 1986 2019
13 TS Nguyễn Văn 1984 2019
14 TS Nguyễn Minh Tân 1982 2019
15 TS Nguyễn Thanh Phú 1986 2019
           
           


III. Giảng viên thỉnh giảng (6)
 
Stt HH-HV Họ tên Bộ môn
1 GS.TSKH Bành Tiến Long CN Chế tạo máy
2 PGS.TS Khổng Doãn Điền Kỹ thuật cơ sở
3 PGS.TS Trần Vĩnh Hưng TĐH Thiết kế CN Cơ khí
4 PGS.TS Bùi Ngọc Tuyên CN Chế tạo máy
5 PGS.TS Nguyễn Đức Toàn Kỹ thuật cơ sở
6 TS Phan Văn Hiếu CN Cơ điện tử