linh tây tower

linh tay tower

chung cu linh tay tower thu duc

GV có trình độ TS trở lên

Hiện nay khoa Cơ khí có 18/52 (34.6 %) giảng viên có trình độ tiến sĩ trở lên; trong đó có 10/43 (23.2 %) giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên.

I. Giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên (10)
(Doctoral degree)

 
Stt HH-HV Họ tên Tuổi Bộ môn
1 TS Lê Văn Thoài 56 CN Hàn & KCCN
2 PGS.TS Bùi Trung Thành 41 CN Cơ điện tử
3 TS Nguyễn Quốc Mạnh 41 CN Hàn & KCCN
4 TS Đỗ Anh Tuấn 39 CN Chế tạo máy
5 TS Nguyễn Duy Chinh 39 Kỹ thuật cơ sở
6 TS Phạm Thị Hoa 34 CN Chế tạo máy
7 TS Ngô Thị Thảo 34 CN Hàn & KCCN
8 TS Trần Thế Văn 34 TĐH Thiết kế CN Cơ khí
9 TS Vũ Xuân Trường 33 Kỹ thuật cơ sở
10 TS Thân Văn Thế 33 TĐH Thiết kế CN Cơ khí
           
II. Giảng viên cơ hữu Nghiên cứu Sau Tiến sĩ (04)
(Postdoctoral Researcher)

 
Stt HH-HV Họ tên   Nơi nghiên cứu
1 PGS.TS Bùi Trung Thành   Hàn Quốc
2 TS Trần Thế Văn   Đài Loan
3 TS Thân Văn Thế   Đài Loan
4 TS Vũ Xuân Trường   Hàn Quốc
           
II. Giảng viên thỉnh giảng (8)
 
Stt HH-HV Họ tên Tuổi Bộ môn
1 GS.TSKH Vũ Duy Quang - Kỹ thuật cơ sở
2 GS.TSKH Bành Tiến Long - CN Chế tạo máy
3 PGS.TS Khổng Doãn Điền - Kỹ thuật cơ sở
4 PGS.TS Trần Vĩnh Hưng - TĐH Thiết kế CN Cơ khí
5 PGS.TS Bùi Ngọc Tuyên - CN Chế tạo máy
6 PGS.TS Nguyễn Đức Toàn - Kỹ thuật cơ sở
7 TS Phan Văn Hiếu - CN Cơ điện tử
8 TS Bùi Gia Thịnh - CN Cơ điện tử