linh tây tower

linh tay tower

chung cu linh tay tower thu duc

GV có trình độ TS trở lên

Hiện nay khoa Cơ khí có 19/51 (37.3 %) giảng viên có trình độ tiến sĩ trở lên; trong đó có 12/43 (27.9 %) giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên.

I. Giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên (12)
(Doctoral degree)

 
Stt HH-HV Họ tên Năm đạt học vị Năm sinh
1 PGS.TS Bùi Trung Thành 2008 1977
2 TS Nguyễn Duy Chinh 2010 1979
3 TS Trần Thế Văn 2015 1984
4 TS Đỗ Anh Tuấn 2015 1979
5 TS Ngô Thị Thảo 2016 1984
6 TS Nguyễn Quốc Mạnh 2016 1978
7 TS Thân Văn Thế 2017 1985
8 TS Phạm Thị Hoa 2018 1984
9 TS Vũ Xuân Trường 2018 1985
10 TS Lê Văn Thoài 2018 1962
11 TS Nguyễn Văn Nhất 2019 1985
12 TS Trịnh Xuân Thắng 2019 1986
           
 
II. Giảng viên thỉnh giảng (7)
 
Stt HH-HV Họ tên Bộ môn
1 GS.TSKH Bành Tiến Long CN Chế tạo máy
2 PGS.TS Khổng Doãn Điền Kỹ thuật cơ sở
3 PGS.TS Trần Vĩnh Hưng TĐH Thiết kế CN Cơ khí
4 PGS.TS Bùi Ngọc Tuyên CN Chế tạo máy
5 PGS.TS Nguyễn Đức Toàn Kỹ thuật cơ sở
6 TS Phan Văn Hiếu CN Cơ điện tử
7 TS Bùi Gia Thịnh CN Cơ điện tử