linh tây tower

linh tay tower

chung cu linh tay tower thu duc

Ban Lãnh đạo

A. LÃNH ĐẠO KHOA

Trưởng Khoa
 

 
PGS.TS. Bùi Trung Thành

Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về mọi hoạt động của Khoa. Phụ trách chung, trực tiếp chỉ đạo:

- Công tác tổ chức cán bộ, phát triển đội ngũ. Quản lý cán bộ công chức thuộc khoa;

- Công tác đào tạo Đại học và Sau đại học;

- Công tác nghiên cứu khoa học.

Phó Trưởng Khoa
 

 
GVC.ThS Lê Văn Thoài

Giúp Trưởng khoa điều hành các hoạt động của khoa theo mảng công việc phân công. Phụ trách:

- Bộ môn Công nghệ Hàn;

- Công tác học sinh, sinh viên;

- Công tác hợp tác doanh nghiệp;

- Quản lý cơ sở vật chất, quản lý Phòng thực hành, thí nghiệm.
B. LÃNH ĐẠO BỘ MÔN

    Trưởng BM Kỹ thuật cơ sở: TS. Nguyễn Duy Chinh
    Trưởng BM Công nghệ Chế tạo máy: TS. Đỗ Anh Tuấn
    Trưởng BM Tự động hóa Thiết kế công nghệ cơ khí: TS. Trần Thế Văn
    Phụ trách BM CN Hàn và Kết cấu công nghiệp: GVC.ThS Lê Văn Thoài
    Phụ trách BM CN Cơ điện tử: GVC.ThS. Nguyễn Văn Diên
  

C. CHI BỘ ĐẢNG, CÔNG ĐOÀN, ĐOÀN THANH NIÊN
 
    Bí thư chi bộ: GVC.ThS. Lý Ngọc Quyết
    Chủ tịch công đoàn: ThS. Vũ Thị Quy
    Bí thư chi đoàn giáo viên: ThS. Nguyễn Minh Tân
    Bí thư liên chi: ThS. Vũ Hữu Chuyển