linh tây tower

linh tay tower

chung cu linh tay tower thu duc

BM.KTCS-Các môn học giảng dạy

Bộ môn Kỹ thuật cơ sở được giao nhiệm vụ giảng dạy các học phần kỹ thuật cơ sở cho sinh viên các khối ngành Cơ khí, Cơ khí động lực, Điện-Điện tử, Công nghệ Hóa học, Công nghệ May Thời trang và các ngành khác có liên quan trong toàn Trường.

1. Giảng dạy các học phần kỹ thuật cơ sở
            - Hình họa Vẽ kỹ thuật;
            - Cơ học kỹ thuật;

            - Thí nghiệm Cơ học.
            - Sức bền vật liệu; 
            - Cơ sở thiết kế máy; 
            - Đồ án môn học Cơ sở thiết kế máy; 
            - Cơ học chất lỏng và chất khí;
            - Cơ học ứng dụng 1;
            - Cơ học ứng dụng 2;
        


2. Ôn luyện các Đội tuyển Olympic Cơ học của trường tham gia Cuộc thi Olympic Cơ học Toàn quốc hàng năm
      
3. Giảng dạy các học phần Chuyển đổi và tuyển sinh Cao học

4. Tham gia công tác đào tạo Sau đại học (đào tạo trình độ Thạc sĩ và Tiến sĩ)