linh tây tower

linh tay tower

chung cu linh tay tower thu duc

LIÊN HỆ

Tel: (+84).221.3.713.519        Fax: (+84).221.3.713.015

Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng liên hệ với :

1. BAN QUẢN TRỊ WEBSITE KHOA CƠ KHÍ


PGS.TS. Bùi Trung Thành (Trưởng Khoa)
         buitrungthanh@gmail.com
         0983.455.326

TS. Vũ Xuân Trường 
(Giảng viên Bộ môn Kỹ thuật cơ sở)
         truongvxktcs@gmail.com
         0974.819.4802. VĂN PHÒNG KHOA VÀ CÁC BỘ MÔN TRỰC THUỘC KHOA

Văn phòng Khoa Cơ khí
(Phòng 303A, Nhà A4)

 
Bộ phận giáo vụ khoa:
+ NCS Phan Thị Hà Linh
(0976.643.779)
+ NCS Mạc Thị Bích
(0977.764.866), đang nghỉ thai sản.
+ ThS. Vũ Hữu Chuyển (0972.250.722), hỗ trợ cô Bích trong thời gian thai sản.
Bộ môn Kỹ thuật cơ sở
(Phòng 302A, Nhà A4)

 
TS Nguyễn Duy Chinh
(0979.795.539)
Bộ môn Cơ điện tử
(Phòng 304, Nhà A4)

 
ThS Hoàng Quốc Tuân
(0909.929.535)
Bộ môn Tự động hóa Thiết kế công nghệ Cơ khí
(Phòng 301, Nhà A4)

 
TS Trần Thế Văn
(0904.162.701)
Bộ môn Công nghệ chế tạo máy
(Phòng 401, Nhà A4)

 
TS Đỗ Anh Tuấn
(0936.631.999)
Bộ môn Công nghệ Hàn & Kết cấu công nghiệp
(Phòng 104, Nhà B2)

 
TS Lê Văn Thoài
(0912.206.388)