linh tây tower

linh tay tower

chung cu linh tay tower thu duc

BM.CN Hàn & KCCN - Danh sách cán bộ


Bộ môn công nghệ Hàn và Kết cấu công nghiệp gồm 10 giảng viên. Trong đó:
- 07 Tiến sĩ;
- 01 Nghiên cứu sinh;
- 02 Thạc sĩ;
- Các giảng viên dạy thực hành đều có chứng chỉ hàn quốc tế 6G và có kinh nghiệm trong giảng dạy thực hành.


Stt Họ và tên Học hàm, Học vị Ghi chú
1 Nguyễn Quốc Mạnh Tiến sĩ (2016)  
2 Ngô Thị Thảo Tiến sĩ (2016)  
3 Lê Văn Thoài Tiến sĩ (2018) + Phó Trưởng Khoa Cơ khí (Phụ trách Khoa)
+ Trưởng Bộ môn
+ Phó Bí thư chi bộ Cơ khí
4 Nguyễn Văn Nhất Tiến sĩ (2019)  
5 Nguyễn Minh Tân Tiến sĩ (2019)  
6 Bùi Khắc Khánh Tiến sĩ (2019)  
7 Nguyễn Thanh Phú Tiến sĩ (2019)  
8 Bùi Văn Khoản Nghiên cứu sinh NCS tại Viện nghiên cứu cơ khí từ tháng 1/12/2014
9 Trần Ngọc Thành Thạc sĩ Giảng viên chính
10  Đinh Văn Bân Thạc sĩ  Phó trưởng bộ môn