linh tây tower

linh tay tower

chung cu linh tay tower thu duc

Giảng viên chính, Thạc sĩ. Nguyễn Tiền Phong

LÝ LỊCH KHOA HỌC GIẢNG VIÊN
Họ và tên: Nguyễn Tiền Phong
Ngày sinh:  17-01-1966
Giới tính:  Nam
Quê quán:  Hưng Yên
Chức danh:  Giảng viên chính
Trình độ:  Thạc sỹ khoa học kỹ thuật
Đơn vị công tác: Bộ môn Kỹ thuật cơ sở, Khoa Cơ khí.
Điện thoại:  0974402637
Email: Ngtienphong126@gmail.com

GIỚI THIỆU
- Giảng viên Nguyễn Tiền Phong đang công tác tại Bộ môn Kỹ thuật cơ sở, Khoa Cơ khí. Giảng dạy các môn học:
  • Hình học họa hình & Vẽ kỹ thuật;
  • Sức bền vật liệu;
  • Cơ sở thiết kế máy.
CÁC LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU
  • Phương pháp phần tử hữu hạn;
  • Cơ học vật rắn biến dạng.
QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
TT Trình độ Chuyên ngành Thời gian Nơi đào tạo
1 Kỹ sư Cơ khí 1983-1988 Khoa Cơ khí – ĐH Thủy lợi Hà Nội
2 Thạc sĩ Cơ khí chế tạo máy 1994-1996 Khoa Cơ khí – ĐH Bách khoa Hà Nội
3 Tiến sĩ - - -
 
 
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
TT Tên đề tài Đề tài cấp Trách nhiệm
1 Xây dựng phần mềm hỗ trợ thiết kế các  bộ truyền chi tiết máy Cấp trường Chủ nhiệm đề tài
2 Nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp cơ bản khi  chuyển sang đào tạo theo học chế tín chỉ tại trường ĐHSPKT Hưng Yên Cấp trường Chủ nhiệm đề tài
3 Thiết kế phần mềm quản lý chương trình giáo dục và tài liệu phục vụ công tác giảng dạy và học tập theo CáC tiêu chí Đảm bảo chất lượng giáo dục tại trường Đại học SPKT Hưng Yên Cấp trường Chủ nhiệm đề tài
 
 
SÁCH, GIÁO TRÌNH THAM GIA XUẤT BẢN
Stt Sách, giáo trình Năm xuất bản Nhà xuất bản
1 Giáo trình Cơ học kỹ thuật 2006 Khoa học kỹ thuật
2 Tuyển tập bài tập và lời giải CHKT phần động lực học 2015 Khoa học kỹ thuật
 
 
CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ
­­­­TT Tên công trình Năm công bố Tạp chí
1 Về một thuật toán lập trình phân tích động học các hệ cơ học  2016 Tạp chí KHCN, ISSN 2354-0575, Số 9 (tháng 3/2016), tr8-13.
       
 
 
------------------------------