linh tây tower

linh tay tower

chung cu linh tay tower thu duc

TS. Trần Thế Văn

  LÝ LỊCH KHOA HỌC GIẢNG VIÊN
Họ và tên: Trần Thế Văn
Ngày sinh: 1984
Giới tính: Nam
Quê quán: Phạm Ngũ Lão, Kim Động, Hưng Yên
Chức danh: Giảng viên
Trình độ: Tiến sỹ
Đơn vị công tác: Bộ môn TĐHTKCNCK, Khoa Cơ khí.
Điện thoại:
Email:
Giới thiệu
Giảng viên Trần Thế Văn đang công tác tại Bộ môn Tự động hóa thiết kế công nghệ cơ khí, Khoa Cơ khí. Giảng dạy các môn học:

  • Cơ sở thiết kế máy;
  • Hướng dẫn Đồ án Cơ sở thiết máy;
 
Quá trình đào tạo
        Thạc sĩ: Viện Cơ khí, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội (2010-2012);
        Tiến sĩ: Trường ĐH Fengchia, Đài Loan (2012-02/2015);
        Nghiên cứu sau tiến sĩ: NCU, Đài Loan (03/2015)

 
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Thiết kế máy;
  • Thiết kế, tính toán và tối ưu hóa các loại bánh răng.
SÁCH, GIÁO TRÌNH THAM GIA XUẤT BẢN
1. Nguyễn Trọng Hùng (Chủ biên), Trần Thế Văn, Hoàng Minh Thuận, Phạm Thị Hoa, Trần Văn Quyết, Giáo trình Chi tiết và cơ cấu máy. Nhà xuất bản Xây dựng, Hà Nội 2015 (ISBN 978-604-82-1707-5).


Thành tích nghiên cứu khoa học
+ Các bài báo khoa học đã công bố
- Bài báo đăng trong tạp chí, kỷ yếu hội nghị trong nước:

 [1]. Trần Thị Thanh Hải, Trần Thế VănĐiều khiển tín hiệu đèn giao thông bằng PLC tích hợp WinCC, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học toàn quốc nhân dịp 55 năm ngày thành lập trường ĐHBK Hà nội, Tháng 10 năm 2011.

[2]. Tran The Van, METHODOLOGIES  FOR  LONGITUDINAL CROWNING OF A HELICAL GEAR WITH TWIST-FREE TOOTH FLANKS GENERATED BY CNC GEAR HOBBING MACHINES, Tạp chí Khoa học Công nghệ, ISSN 2354-0575, tr.19-24.

- Bài báo đăng trong tạp chí, kỷ yếu hội nghị quốc tế:


List of Publications
  1. Referred papers
1. Tran, V.-T., Hsu, R.-H., Tsay, C.-B., 2014, “Study on the Anti-Twist Helical Gear Tooth Flank with Longitudinal Tooth Crowning,” ASME Journal of Mechanical Design, Vol. 136. DOI: 10.1115/1.4027166.
2. Tran, V.-T., Hsu, R.-H., Tsay, C.-B., 2014, “Tooth Contact Analysis of Double-Crowned Involute Helical Pairs Shaved by a Crowning Mechanism with Parallel Shaving Cutters,” Mechanism and Machine Theory, Vol. 79, pp. 198–216. doi:10.1016/j.mechmachtheory.2014.04.012.
3. Tran, V.-T., Hsu, R.-H., 2015, “Tooth Contact Analysis for a Double-Crowned Involute Helical Gear with Twist-Free Tooth Flanks Generated by Dual-Lead Hob Cutters,” ASME Journal of Mechanical Design, Vol. 137. pp. 1–11. DOI: 10.1115/1.4029586.
4. Tran, V.-T., Hsu, R.-H., Tsay, C.-B., 2014, "A Novel Finish Hobbing Methodology for Longitudinal Crowning of a Helical Gear with Twist-Free Tooth Flanks by Using Dual-Lead Hob Cutters," ASME Journal of Mechanical Design, Vol. 11.  PP.1-9. doi:10.1115/IMECE2014-36149.
5. Tran, V.-T., Hsu, R.-H., Tsay, C.-B., 2015, “A Crowned Helical Gear with Twist-Free Tooth Flanks Generated by a CNC Honing Machine,” International Journal of Mechanical And Production Engineering, Vol. 3, Issue-1, pp. 29–35.
6. Tran, V.-T., Hsu, R.-H., Tsay, C.-B., 2015, “A Methodology for Longitudinal Tooth Flank Crowning of the Helical Gear on a CNC Honing Machine,” Advanced Materials Research, Vol. 1091 (2015) pp. 53-62. doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.1091.53.
7. Yu-Ren Wu, Van-The Tran and Po-Hua Hsu, 2015, “Dynamic Analysis for Rotors of a Twin-screw Compressor with Gas-induced Cyclic Loads,” Applied Mechanics and Materials, Vol. 789-790 (2015) pp 218-223.
8. Yu-Ren Wu, Van-The Tran, 2015, “Lead Crowning and Anti-twist for Tooth Flank of a Heat Treated Helical Gear on Internal CNC Honing Machine,” Applied Mechanics and Materials, Vols. 799-800 (2015) pp 554-559. doi:10.4028/www.scientific.net/AMM.799-800.554.
9. Yu-Ren Wu, Van-The Tran, 2016, “Transmission and Load Analysis for a Crowned Helical Gear Pair with Twist-Free Tooth Flanks Generated by an External Gear Honing Machine,” Mechanism and Machine Theory, Vol. 98, pp. 36–47. doi: 10.1016/j.mechmachtheory.2015.11.014.
10. Van-The Tran, 2015, “CORRECTION BIAS ERROR TOOTH FLANK OF A HELICAL GEAR GENERATED BY CNC GEAR SHAVING MACHINE,” ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences, VOL. 10, NO 22, pp. 10523 – 10529.
11. Yu-Ren Wu, Van-The Tran, 2015, “Dynamic response prediction of a twin-screw compressor with gas-induced cyclic loads based on multi-body dynamics,” International Journal of Refrigeration. doi: doi:10.1016/j.ijrefrig.2015.12.002.
 
 
 

  1. International conference papers
 
1. Tran, V.-T., Hsu, R.-H., Tsay, C.-B., November 14-20,2014, " A Novel Finish Hobbing Methodology for Longitudinal Crowning of a Helical Gear with Twist-Free Tooth Flanks by Using Dual-Lead Hob Cutters," ASME 2014 International Mechanical Engineering Congress & Exposition, Montreal, Quebec, Canada. Paper No. IMECE2014-36149, PP.1-9.
2. Tran, V.-T., Hsu, R.-H., Tsay, C.-B., 2014, “A Methodology for Longitudinal Tooth Flank Crowning of the Helical Gear on a CNC Honing Machine,” 2nd International Conference on Future Materials Engineering and Industry Application, Hong Kong, Paper No. 10.
3. Tran, V.-T., Hsu, R.-H., Tsay, C.-B., 2014, “A Crowned Helical Gear with Twist-Free Tooth Flanks Generated by a CNC Honing Machine,” International Conference on Mechanical and Industrial Engineering (ICMIE-2014), Malaysia, Paper No. SP-MIESINGA-20124-301, pp. 45–51.
4. Yu-Ren Wu, Van-The Tran and Po-Hua Hsu, 2015, “Dynamic Analysis for Rotors of a Twin-screw Compressor with Gas-induced Cyclic Loads,” 2015 4th International Conference on Machine Design and Manufacturing Engineering (ICMDME2015), Jeju Island, South Korea, Paper ID. 11.
5. Yu-Ren Wu, Van-The Tran, 2015, “Lead Crowning and Anti-twist for Tooth Flank of a Heat Treated Helical Gear on Internal CNC Honing Machine,” 2015 3rd International Conference on Mechanical, Automotive and Materials Engineering (CMAME 2015), Kenting, Taiwan, Paper ID. ME2015-311.
6. Yu-Ren Wu, Ruei-Hung Hsu, Wei-Te Wu, Van-The Tran, 2015, “CAE Simulation of Rotor Load and Deformation for Twin Screw Compressors with Considering Gaseous Pressure and Working Temperature,” 14th International Federation for the Promotion of Mechanism and Machine Science (IFToMM 2015), Taipei, Taiwan, Paper No. OS3-020, pp. 1–7. DOI Number: 10.6567/IFToMM.14TH.WC.OS3.020.
7. Yu-Ren Wu, Van-The Tran, Ruei-Hung Hsu, 2016, “A tooth flank crowning method by applying a novel crossed angle function between the hob cutter and work gear in the gear hobbing process,” 2016 International Conference on Design Engineering and Science (ICDES 2016), Kuala Lumpur, Malaysia, Feb.27-29, 2016, Paper ID. D009.
 
 

  1. Award
1. The Phi Tau Phi Scholastic Hornor Society of the Republic of China, Ministry of Science and Technology, Taiwan.
2. Academic Excellence Award for Outstanding Academic Performance, Feng Chia University, Taiwan.
 
-------------------------