linh tây tower

linh tay tower

chung cu linh tay tower thu duc

NCS.ThS. Vũ Xuân Trường

http://fme.utehy.edu.vn/image/data/Banner%20Home/ck%202.jpg LÝ LỊCH KHOA HỌC GIẢNG VIÊN
Họ và tên: Vũ Xuân Trường
Ngày sinh: 20/08/1985
Giới tính: Nam
Quê quán: Quang Trung, Kiến Xương, Thái Bình
Chức danh: Giảng viên
Trình độ: Thạc sĩ, Nghiên cứu sinh.
Đơn vị công tác: Bộ môn Kỹ thuật cơ sở, Khoa Cơ khí.
Điện thoại: 0974.819.480
Email: truongvxktcs@gmail.com

GIỚI THIỆU

- Giảng viên Vũ Xuân Trường đang công tác tại Bộ môn Kỹ thuật cơ sở, Khoa Cơ khí. Giảng dạy các môn học:
  • Cơ học kỹ thuật;
  • Sức bền vật liệu;
  • Ôn luyện Olympic Cơ học: môn Cơ học kỹ thuật (2010-2016); môn Ứng dụng tin học trong Cơ học kỹ thuật (2013-nay); môn Ứng dụng tin học trong Sức bền vật liệu (2016-nay).
- Ủy viên Ban giám khảo Olympic Cơ học Toàn quốc tiểu ban Cơ học kỹ thuật và tiểu ban Ứng dụng tin học trong Cơ học kỹ thuật (2013-nay).
 
CÁC LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU
  • Dao động kỹ thuật (Mechanical Vibrations);
  • Giảm dao động có hại cho công trình và máy (Vibration Absorbers);
  • Động lực học hệ nhiều vật (Dynamics of Multi-body System);
  • Phương pháp số trong Cơ học (Numerical Method in Mechanics);
  • Phương pháp phần tử hữu hạn và truyền sóng trong Cơ học vật rắn biến dạng (FEM and MRRM in Solid Mechanics);
  • Toán quy hoạch thực nghiệm trong công nghệ (DOE in Technology);
  • Nghiên cứu ứng dụng các phần mềm CAD/CAE.
QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
 
TT Trình độ Chuyên ngành Thời gian Nơi đào tạo
1 Thạc sĩ Kỹ thuật cơ khí 4/2011
-
4/2013
HUST
2 Tiến sĩ Cơ kỹ thuật 10/2014
-
10/2017
IMECH (VAST)
 
 
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
 
TT Tên đề tài Đề tài cấp Trách nhiệm
1 Nghiên cứu động lực học ngược cụm cơ cấu khâu trên của máy mài nghiền chi tiết quang CNC MB-250; Mã số T2012-21-55 Cấp Trường
2012
Chủ nhiệm
đề tài
       
 
 
SÁCH, GIÁO TRÌNH THAM GIA XUẤT BẢN

1. Khổng Doãn Điền, Đặng Việt Cương, Vũ Xuân Trường, Vũ Đức Phúc (2013), Giáo trình Cơ học kỹ thuật, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

2. Đặng Việt Cương, Khổng Doãn Điền, Vũ Xuân Trường, Vũ Đức Phúc (2013), Giáo trình Sức bền vật liệu, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

3. Đặng Việt Cương, Khổng Doãn Điền, Vũ Xuân Trường, Vũ Đức Phúc (2013), Giáo trình Cơ học ứng dụng 1, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. 

4. Khổng Doãn Điền, Vũ Xuân Trường, Nguyễn Duy Chinh (2014), Phương pháp số trong Cơ học kỹ thuật, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật.

5. 
Khổng Doãn Điền, Nguyễn Duy Chinh, Vũ Xuân Trường 
(2014), Tuyển tập Bài tập và Lời giải Cơ học kỹ thuật phần Động lực học, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật.
 
 
CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

1. Vu Xuan Truong, Tran Thi Ha (2009), Research the effect of main geometrical parameters of cutting tools and technological parameters on surface roughness of fatigue specimens, Proceedings of National Conference of Mechanics.
2. 
Vu Xuan Truong, Nguyen Duc Toan (2014), A Study on Prediction of Forming Limit Curves for Ti-6Al-4V at Elevated Temperatures.,  International Symposium on Eco-materials Processing and Design (ISEPD2014), ISBN 978-89-5708-236-2,pp. 298-301, 2014

3. Khong Doan Dien, Nguyen Duy Chinh, Vu Xuan Truong (2014), Research to reduce vibration for shaft of machine using Tuned Mass Damper (TMD), Proceedings of The Regional Conference on Mechanical and Manufacturing Engineering 2014, ISBN 978-604-911-942-2,  pp.132-136.
4.Chu Dieu Huong, Dam Thi Huyen, Vu Xuan Truong (2014), Research on creep relaxation behaviour and relaxation recovery of knitted fabrics, Proceedings of The Regional Conference on Mechanical and Manufacturing Engineering 2014 (ISBN 978-604-911-942-2), 2014.
5.Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Trọng Hùng, Vũ Xuân Trường (2014), Nghiên cứu động lực học ngược cụm cơ cấu khâu trên của máy mài nghiền chi tiết quang CNC MB-250, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Tập 52, Số 3, 2014.
6.Khong Doan Dien, Vu Xuan Truong, Nguyen Duy Chinh (2017), The fixed-points theory for shaft model by passive mass-spring-disc dynamic vibration absorber, Proceedings of The 2nd National Conference on Mechanical Engineering and Automation, ISBN 978-604-95-0221-7, pp. 82-86.
7.Vu Xuan Truong, Nguyen Duy Chinh, Khong Doan Dien, Tong Van Canh (2017), Closed-form solutions to the optimization of dynamic vibration absorber attached to multi degree-of-freedom damped linear systems under torsional excitation using the fixed-point theory, Journal of Mutibody Dynamics, ISI (Impact Factor 1.242), DOI: 10.1177/1464419317725216.
8.Vu Xuan Truong, Khong Doan Dien, Nguyen Duy Chinh, Nguyen Duc Toan (2017), Optimal Parameters of Linear Dynamic Vibration Absorber for reduction of torsional vibration, Journal of Science and Technology (Technical Universities), Vol 119, pp.37-42.
9.Nguyễn Duy Chinh, Vũ Xuân Trường, Khổng Doãn Điền (2017), Nghiên cứu thiết kế tối ưu bộ DVA giảm dao động xoắn cho trục máy theo phương pháp cực tiểu động năng của hệ, Tạp chí Kết cấu và Công nghệ Xây dựng, Hội Kết cấu và Công nghệ Xây dựng Việt Nam, Vol2/2017.
10.Khổng Doãn Điền, Nguyễn Duy Chinh, Vũ Xuân Trường, Hồ Ngọc Cường (2015), Nghiên cứu tìm tham số tối ưu giảm dao động xoắn cho trục máy sử dụng phương pháp cân bằng cực, Tạp chí Kết cấu và Công nghệ Xây dựng, Hội Kết cấu và Công nghệ Xây dựng Việt Nam, ISSN 0859-3194, Vol3/2015, pp.35-43.
------------------------------------------------
11.Khổng Doãn Điền, Vũ Xuân Trường (2014), Ứng dụng phương pháp số trong Động lực học, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ISSN 2354-0575, Số 1/2014, pp.7-11.
12.Nguyễn Trọng Hùng, Nguyễn Văn Khang, Vũ Xuân Trường (2014), Nghiên cứu động học cụm cơ cấu khâu trên của máy mài nghiền chi tiết quang CNC MB-250 bằng thuật toán Newton-Raphson, Tạp chí Khoa học và Công nghệ (ISSN 2354-0575), Số 1, (3/2014), pp.12-17.
13.Khổng Doãn Điền, Vũ Xuân Trường, Trần Thị Oanh (2014), Nghiên cứu giảm dao động cho trục máy sử dụng bộ giảm dao động, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ISSN 2354-0575, Số 2 (6/2014), pp.5-9.
14.Khổng Doãn Điền, Vũ Xuân Trường, Nguyễn Thế Đoàn (2014), Công nghệ hạ cọc chìm bằng cách ghép hai máy rung, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ISSN 2354-0575, Số 3 (9/2014), pp.6-11.
15.Khổng Doãn Điền, Nguyễn Duy Chinh, Vũ Xuân Trường (2014), Một số nghiên cứu giảm dao động sử dụng bộ hấp thụ dao động TMD, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ISSN 2354-0575, Số 4 (12/2014), tr. 19-24.
16.Nguyễn Trọng Hùng, Vũ Xuân Trường, Hoàng Minh Thuận (2014), Nghiên cứu điều kiện động lực học khâu dẫn của máy mài nghiền chi tiết quang CNC MB-250 theo phương pháp giải tích ma trận, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ISSN 2354-0575, Số 4 (12/2014), tr.25-31.
17.Khổng Doãn Điền, Nguyễn Duy Chinh, Vũ Xuân Trường (2015), Một số phương pháp tìm tham số tối ưu của bộ TMD đối với hệ chính dao động một bậc tự do, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ISSN 2354-0575, Số 5 (3/2015), tr.8-13.
18.Khổng Doãn Điền, Nguyễn Duy Chinh, Vũ Xuân Trường, Trần Văn Quyết, Nguyễn Ngọc Chung (2015), Nghiên cứu xác định tham số tối ưu của bộ hấp thụ dao động TMD dạng con lắc kép giảm dao động xoắn cho trục máy, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ISSN 2354-0575, Số 6 (6/2015), tr.15-20.
19.Khổng Doãn Điền, Nguyễn Duy Chinh, Vũ Xuân Trường, Đoàn Văn Miên (2015), Tối ưu hóa tham số của bộ hấp thụ dao động TMD dạng rãnh trượt tròn giảm dao động xoắn cho trục máy, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ISSN 2354-0575, Số 6 (6/2015), tr.21-25.
20.Khổng Doãn Điền, Nguyễn Duy Chinh, Vũ Xuân Trường, Đào Công Luật (2015), Nghiên cứu xác định tham số tối ưu của bộ hấp thụ dao động TMD dạng con lắc lệch tâm giảm dao động xoắn cho trục máy, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ISSN 2354-0575, Số 7 (9/2015), tr.9-14.
21.Khong Doan Dien, Vu Xuan Truong, Nguyen Duy Chinh (2015), Research on specify optimal parameters of the TMD to reduce torsional vibration for shaft, Journal of Science and Technology, ISSN 2354-0575, Vol 8 (12/2015), tr.15-20.
22.Khổng Doãn Điền, Vũ Xuân Trường, Nguyễn Duy Chinh, Nguyễn Tiền Phong (2015), Về một thuật toán lập trình trong phân tích động học các hệ cơ học, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ISSN 2354-0575, Số 9 (3/2016), tr.8-14.
23.Khổng Doãn Điền, Nguyễn Duy Chinh, Vũ Xuân Trường, Nguyễn Thanh Tuấn (2016), Tối ưu hóa thiết kế bộ CPVAs giám dao động xoắn cho trục sử dụng thuật toán hồi quy phi tuyến Gauss-Newton, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ISSN 2354-0575, Số 10 (6/2016), tr.13-20.
24.Vu Xuan Truong, Khong Doan Dien, Nguyen Duy Chinh (2016), A new approach on optimal design of CPVAs for shaft model, Journal of Science and Technology, ISSN 2354-0575, Vol 10, pp. 9-15.
 
 
GIẢI THƯỞNG

- Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ giai đoạn 2012-2015;
- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo năm học 2013-2014;
- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở các năm học 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 và 2015-2016.
- 07 giấy khen của thầy Hiệu trưởng về thành tích xuất sắc trong ôn luyện các đội tuyển Olympic Cơ học tham gia thi Toàn quốc các năm 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 và 2017.
- Hướng dẫn 01 đề tài NCKH Sinh viên năm 2012 đạt giải Nhất cấp Trường.
------------------------------