linh tây tower

linh tay tower

chung cu linh tay tower thu duc

TS. Vũ Xuân Trường

http://fme.utehy.edu.vn/image/data/Banner%20Home/ck%202.jpg LÝ LỊCH KHOA HỌC GIẢNG VIÊN
Họ và tên: Vũ Xuân Trường
Ngày sinh: 20/08/1985
Giới tính: Nam
Quê quán: Quang Trung, Kiến Xương, Thái Bình
Chức danh: Giảng viên
Trình độ: Tiến sĩ
Đơn vị công tác: Bộ môn Kỹ thuật cơ sở, Khoa Cơ khí.
Điện thoại: 0974.819.480
Email: truongvxktcs@gmail.com

1. GIỚI THIỆU
 
Tiến sĩ Vũ Xuân Trường đang công tác tại Bộ môn Kỹ thuật cơ sở, Khoa Cơ khí.
Giảng dạy các môn học:
+ Cơ học kỹ thuật;
+ Sức bền vật liệu;
+ Cơ sở thiết kế máy;
+ Hướng dẫn đồ án cơ sở thiết kế máy;
+ Kỹ thuật lập trình (cho ngành Cơ điện tử);

Ôn luyện Olympic Cơ học (Từ 2009 đến nay): Đội tuyển Cơ học kỹ thuật; Đội tuyển Ứng dụng tin học trong Cơ học kỹ thuật và Đội tuyển Ứng dụng tin học trong Sức bền vật liệu.
- Ủy viên Ban giám khảo Olympic Cơ học Toàn quốc tiểu ban Cơ học kỹ thuật và tiểu ban Ứng dụng tin học trong Cơ học kỹ thuật (2012-nay).
 
2. CÁC LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU
  • Động lực học hệ nhiều vật (Dynamics of Multi-body System);
  • Phương pháp số trong Cơ học (Numerical Method in Mechanics);
  • Dao động kỹ thuật (Mechanical Vibrations);
  • Giảm dao động có hại cho công trình và máy (Vibration Absorber);
  • Phương pháp phần tử hữu hạn và truyền sóng trong Cơ học vật rắn biến dạng (FEM and MRRM in Solid Mechanics);
  • Thiết kế thực nghiệm trong công nghệ (DOE in Technology);
  • Nghiên cứu ứng dụng các phần mềm CAD/CAM/CAE.
3. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
+ Từ tháng 4/2011 đến 4/2013, Thạc sĩ, ngành Kỹ thuật Cơ khí, Viện Cơ khí, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội.
+ Từ 12/2014-12/2017: Tiến sĩ Kỹ thuật cơ khí & Cơ kỹ thuật, Học viện Khoa học & Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam.

4. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC (Xem tại đây
 
5. GIẢI THƯỞNG
- Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ giai đoạn 2012-2015;
- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo năm học 2013-2014;
- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở các năm học 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 và 2015-2016.
- 07 giấy khen của thầy Hiệu trưởng về thành tích xuất sắc trong ôn luyện các đội tuyển Olympic Cơ học tham gia thi Toàn quốc các năm 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 và 2017.
- Giải Nhất cuộc thi "Đổi mới phương pháp giảng dạy" năm 2015 do Công đoàn trường tổ chức.
- Hướng dẫn 01 đề tài NCKH Sinh viên năm 2012 đạt giải Nhất cấp Trường.