linh tây tower

linh tay tower

chung cu linh tay tower thu duc

NCS. Vũ Đức Phúc

  LÝ LỊCH KHOA HỌC GIẢNG VIÊN
Họ và tên: Vũ Đức Phúc
Ngày sinh: 19/01/1984
Giới tính: Nam
Quê quán: Nhân Hòa, Mỹ Hào, Hưng Yên
Chức danh: Phó Trưởng Bộ môn KTCS.
Trình độ: Nghiên cứu sinh tiến sĩ
Đơn vị công tác: Bộ môn Kỹ thuật cơ sở, Khoa Cơ khí.
Điện thoại: 0902.069.536
Email: ducphuc26@gmail.com
Giới thiệu
- Giảng viên Vũ Đức Phúc đang công tác tại Bộ môn Kỹ thuật cơ sở, Khoa Cơ khí. Giảng dạy các môn học:

 • Cơ học kỹ thuật;
 • Cơ học giải tích;
 • Sức bền vật liệu;
 • Cơ học ứng dụng 1;
- Nghiên cứu sinh ngành Cơ học kỹ thuật tại Viện Cơ khí, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội từ tháng 06/2014 đến nay.

 
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Dao động & Điều khiển dao động;
 • Động lực học & điều khiển;
 • Quy hoạch thực nghiệm.

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 • Thạc sĩ chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí    Năm cấp bằng: 2013
Nơi đào tạo: Trường Đại học Bách khoa Hà nội.
 • Tiến sĩ chuyên ngành: Cơ học kỹ thuật             Năm cấp bằng: -
Nơi đào tạo: Trường Đại học Bách khoa Hà nội.
 
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN


Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
Từ tháng 9 năm 2009 đến tháng 3 năm 2011 Bộ môn Kỹ thuật cơ sở - Khoa Cơ khí –Trường ĐHSPKT Hưng Yên. Giảng dạy.
Tháng 4 năm 2011- tháng 6 năm 2013 Bộ môn Kỹ thuật cơ sở - Khoa Cơ khí –Trường ĐHSPKT Hưng Yên. Giảng dạy và học Cao học tại ĐH Bách Khoa Hà Nội.
 
Tháng 7 năm 2013 đến tháng 5 năm 2014 Bộ môn Kỹ thuật cơ sở - Khoa Cơ khí –Trường ĐHSPKT Hưng Yên. Giảng dạy
 
Tháng 6 năm 2014 đến nay Bộ môn Kỹ thuật cơ sở - Khoa Cơ khí –Trường ĐHSPKT Hưng Yên. Giảng dạy;
Nghiên cứu sinh ngành Cơ học kỹ thuật tại Viện Cơ khí, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội.
 
QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Điểm mômen triệt tiêu(ZMP) và sự ổn định của robot dáng người 2012/2012 Cấp trường Chủ nhiệm đề tài
2 Nghiên cứu, chế tạo hệ thống thiết bị thí nghiệm uốn thanh thẳng (bổ sung thiết bị cho phòng thí nghiệm cơ học) 2014 Cấp trường Chủ nhiệm đề tài
 1. Các công trình khoa học đã công bố:
TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí
1 Giáo trình
Cơ học kỹ thuật
2013 Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
2 Giáo trình
Sức bền vật liệu
2013 Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
3 Giáo trình
Cơ học ứng dụng 1
2013 Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
4 Về vị trí điểm mômen triệt tiêu của robot dáng người 2014 Tạp chí khoa học và công nghệ (ISSN 2354-0575), số 1 năm 2014
5 Xây dựng phương trình xác định vị trí điểm mô men triệt tiêu (ZMP) của Robot dáng người trong trường hợp tổng quát
 
2014 Kỷ yếu Hội nghị cơ học kỹ thuật toàn quốc kỷ niệm 35 năm thành lập viện cơ học
6 Mô hình thiết bị thí nghiệm đo độ võng của dầm chịu uốn. 2014 Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ISSN 2354-0575, Số 04/2014, tr.15-18
7 Điều khiển thụ động dao động bằng việc kết hợp nhiều bộ giảm chấn động lực 2015 Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ISSN 2354-0575, Số 08/2015, tr.21-25
8 Điều khiển phản hồi trạng thái hệ dao động lắp hai bộ giảm chấn động lực 2015 Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ISSN 2354-0575, Số 08/2015, tr.26-30
 
-------------------------