linh tây tower

linh tay tower

chung cu linh tay tower thu duc

GIÁO TRÌNH-SÁCH

GIÁO TRÌNH, SÁCH ĐÃ ĐƯỢC XUẤT BẢN TẠI CÁC NHÀ XUẤT BẢN

Stt Tên sách Tác giả Nhà xuất bản  Năm
xuất bản
Số lượng
xuất bản
1 Giáo trình
Cơ học
kỹ thuật
Khổng Doãn Điền
Đặng Việt Cương
Vũ Xuân Trường
Vũ Đức Phúc
NXB Giáo dục Việt Nam 2013 500 cuốn
2 Giáo trình
Sức bền
vật liệu
Đặng Việt Cương
Khổng Doãn Điền
Vũ Xuân Trường
Vũ Đức Phúc
NXB Giáo dục Việt Nam 2013 500 cuốn
3 Giáo trình
Cơ học
ứng dụng 1
Đặng Việt Cương
Khổng Doãn Điền
Nguyễn Trọng Hùng
Vũ Xuân Trường
Vũ Đức Phúc
NXB Giáo dục Việt Nam 2013 500 cuốn
4 Giáo trình
Cơ học
ứng dụng 2
Đặng Việt Cương
Khổng Doãn Điền
Nguyễn Trọng Hùng
Nguyễn Minh Tuấn
NXB Giáo dục Việt Nam 2013 500 cuốn
5 Giáo trình
Công nghệ
kim loại
Nguyễn Đức Thắng
Nguyễn Ngọc Thăng
Lê Văn Thoài
NXB Giáo dục Việt Nam 2013 500 cuốn
6 Tuyển tập các Bài tập Hình họa và Vẽ kỹ thuật Nguyễn Duy Kiều NXB Giáo dục Việt Nam 2013 500 cuốn
7 Hình họa-Vẽ kỹ thuật-AutoCad, Nguyễn Duy Kiều NXB Giáo dục Việt Nam 2013 500 cuốn
8 Phương pháp số trong
Cơ học kỹ thuật
Khổng Doãn Điền
Nguyễn Duy Chinh
Vũ Xuân Trường
NXB Khoa học & Kỹ thuật 2014 500 cuốn
9 Điều khiển lập trình PLC Bùi Trung Thành
Bùi Văn Dân
NXB Khoa học & Kỹ thuật 2014 500 cuốn
10 Tuyển tập Bài tập và Lời giải
Cơ học kỹ thuật
phần Động lực học
Khổng Doãn Điền
Nguyễn Duy Chinh
Vũ Xuân Trường
Nguyễn Ngọc Huyên
Nguyễn Tiền Phong
NXB Khoa học & Kỹ thuật 2014 500 cuốn
11 Giáo trình Cơ sở thiết kế máy Nguyễn Trọng Hùng (chủ biên)
Trần Thế Văn, Phạm Thị Hoa, Hoàng Minh Thuận, Trần Văn Quyết
NXB Xây dựng 2016 500 cuốn
12 Phân tích thiết kế cơ khí Nguyễn Văn Cường
(chủ biên)
Trần Vĩnh Hưng
Mạc Thị Bích
NXB Khoa học & Kỹ thuật 2016 500 cuốn
13 Giáo trình Cơ học chất lỏng, chất khí Vũ Duy Quang
Hoàng Minh Thuận
Trần Văn Quyết
NXB Khoa học & Kỹ thuật 2016 500 cuốn