linh tây tower

linh tay tower

chung cu linh tay tower thu duc

BM.CN Hàn & KCCN - Danh sách cán bộ


Bộ môn công nghệ Hàn và Kết cấu công nghiệp gồm 11 giảng viên. Trong đó:
- Tiến sỹ: 02
- Nghiên cứu sinh: 07
- Thạc sĩ: 02;
- Các giảng viên dạy thực hành đều có chứng chỉ hàn quốc tế 6G và có kinh nghiệm trong giảng dạy thực hành.


Stt Họ và tên Học hàm, Học vị Ghi chú
1 Đinh Văn Bân Giảng viên, Thạc sĩ Phó Trưởng Bộ môn
2 Bùi Khắc Khánh Giảng viên, Nghiên cứu sinh tiến sĩ Nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Viện nghiên cứu cơ khí
từ 01/2016 đến nay
3 Bùi Văn Khoản Giảng viên, Nghiên cứu sinh tiến sĩ Nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Viện nghiên cứu cơ khí
từ tháng 12/2014 đến nay
4 Nguyễn Quốc Mạnh Giảng viên, Tiến sĩ  
5 Nguyễn Văn Nhất Giảng viên, Nghiên cứu sinh tiến sĩ Nghiên cứu sinh tiến sĩ tại ĐH Cao Hùng, Đài Loan
từ tháng 9/2015 đến nay
6 Nguyễn Thanh Phú Giảng viên, Nghiên cứu sinh tiến sĩ Nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Viện nghiên cứu cơ khí từ tháng 01/2016 đến nay
7 Nguyễn Minh Tân Giảng viên, Nghiên cứu sinh tiến sĩ Nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Viện nghiên cứu cơ khí
từ tháng 12/2014 đến nay
8 Trần Ngọc Thành Giảng viên chính, Thạc sĩ  
9 Luyện Thế Thạnh Giảng viên, Nghiên cứu sinh tiến sĩ Nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Trường ĐH SPKT Hưng Yên từ tháng 02/2017 đến nay
10 Ngô Thị Thảo Giảng viên, Tiến sĩ  
11 Lê Văn Thoài Giảng viên chính, Nghiên cứu sinh tiến sĩ Phụ trách Bộ môn

Nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Viện nghiên cứu cơ khí
từ tháng 12/2014 đến nay

Đã bảo vệ thành công LATS cấp Cơ sở ngày 26/11/2017.