linh tây tower

linh tay tower

chung cu linh tay tower thu duc

BM.CN Hàn & KCCN - Danh sách cán bộ


Bộ môn công nghệ Hàn và Kết cấu công nghiệp gồm 10 giảng viên. Trong đó:
- Tiến sỹ: 03
- Nghiên cứu sinh: 05
- Thạc sĩ: 02;
- Các giảng viên dạy thực hành đều có chứng chỉ hàn quốc tế 6G và có kinh nghiệm trong giảng dạy thực hành.


Stt Họ và tên Học hàm, Học vị Ghi chú
1 Đinh Văn Bân Thạc sĩ Phó Trưởng Bộ môn
2 Bùi Khắc Khánh Nghiên cứu sinh tiến sĩ Nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Viện nghiên cứu cơ khí
từ 01/2016 đến nay
3 Bùi Văn Khoản Nghiên cứu sinh tiến sĩ Nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Viện nghiên cứu cơ khí
từ tháng 12/2014 đến nay
4 Nguyễn Quốc Mạnh Tiến sĩ  
5 Nguyễn Văn Nhất Nghiên cứu sinh tiến sĩ Nghiên cứu sinh tiến sĩ tại ĐH Cao Hùng, Đài Loan
từ tháng 9/2015 đến nay
6 Nguyễn Thanh Phú Nghiên cứu sinh tiến sĩ Nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Viện nghiên cứu cơ khí từ tháng 01/2016 đến nay
7 Nguyễn Minh Tân Nghiên cứu sinh tiến sĩ Nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Viện nghiên cứu cơ khí
từ tháng 12/2014 đến nay
8 Trần Ngọc Thành Thạc sĩ Giảng viên chính
9 Ngô Thị Thảo Tiến sĩ  
10 Lê Văn Thoài Tiến sĩ Trưởng Bộ môn
Giảng viên chính