linh tây tower

linh tay tower

chung cu linh tay tower thu duc

BM.CNCTM-Các môn học giảng dạy

        1. Nguyên lý và dụng cụ cắt
        2. Máy công cụ
        3. Công nghệ chế tạo máy
        4. Đồ gá
        5. Công nghệ CNC
        6. Các phương pháp gia công đặc biệt
        7. Rô bốt công nghiệp
        8. Hệ thống sản xuất linh hoạt FMS
        9. Thiết kế xưởng
       10. Máy nâng chuyển
       11. Kỹ thuật an toàn công nghiệp
       12. Dung sai - đo kỹ thuật
       13. Cơ khí đại cương
       14. Đồ án máy công cụ
       15. Đồ án công nghệ chế tạo máy