linh tây tower

linh tay tower

chung cu linh tay tower thu duc

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên đạt chuẩn Đại học 4 sao theo hệ thống đối sánh chất lượng giáo dục đại học UPM

Đăng ngày: 18/11/2020
Nguồn: utehy.edu.vn


Ngày 04/11/2020, Hệ thống Đối sánh Chất lượng Giáo dục đại học UPM (University Performance Metrics) đã thông báo kết quả đối sánh chất lượng và gắn sao các cơ sở giáo dục đại học khu vực ASEAN năm 2020, bao gồm điểm đánh giá tổng thể các hoạt động của nhà trường và điểm đánh giá cho từng tiêu chuẩn, từng tiêu chí, tương ứng với số sao đạt được từ 1-5
 

 
Theo đó, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên được đánh giá tổng thể các mặt hoạt động đạt mức 4 sao theo chuẩn đại học định hướng ứng dụng. Trong đó, các tiêu chí được UPM đánh giá ở mức tối đa (5 sao) là những hoạt động nổi trội của nhà trường, bao gồm: Chiến lược; Phát triển các chương trình đào tạo mới liên quan trực tiếp đến công nghiệp 4.0; Mức độ hài lòng của nhà tuyển dụng; Việc làm của người học; Đối tác doanh nghiệp; Tỉ lệ các giải thưởng học thuật của sinh viên; Mức độ tương tác học thuật trực tuyến; Ứng dụng hệ thống thực tế- ảo (CPS); Chất lượng nghiên cứu; Chỉ số Webometrics; Kinh phí nghiên cứu và đổi mới; Thúc đẩy các chuẩn mực xã hội… Đây sẽ là những thông tin hữu ích giúp Nhà trường tiếp tục tự rà soát, đối sánh chất lượng và thực hiện quản trị chiến lược trong cơ sở giáo dục đại học (xem chi tiết tại: http://upm.vn/university/184/).
 

 
Kết quả đánh giá 4 sao đối với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên của UPM một lần nữa khẳng định chất lượng, uy tín của một trường trọng điểm đào tạo theo định hướng ứng dụng, tạo dựng được những ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương và cả nước.
Hệ thống UPM được xây dựng với mục tiêu đối sánh chất lượng các cơ sở giáo dục đại học khu vực Đông Nam Á về khả năng đáp ứng các yêu cầu về đổi mới sáng tạo và thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Hệ thống UPM đã xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh giá gồm 8 tiêu chuẩn, 54 tiêu chí (có thể đo lường và thu thập dữ liệu được) nhằm phân tích và đánh giá định lượng gần như bao quát các các hoạt động trường đại học. Mỗi tiêu chí có mốc chuẩn và trọng số riêng. Ngoài các tiêu chuẩn cơ bản là quản trị chiến lược, đào tạo, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng, UPM quan tâm đến các tiêu chuẩn về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, đại học thông minh và chuyển đổi số, mức độ quốc tế hóa và phát triển bền vững theo tiếp cận kiểm định chất lượng và xếp hạng gắn sao. Các Tiêu chuẩn bao gồm:
- Tiêu chuẩn 1: Quản trị chiến lược - 5 tiêu chí, trọng số 6%.
- Tiêu chuẩn 2: Đào tạo - 15 tiêu chí, trọng số 35%.
- Tiêu chuẩn 3: Nghiên cứu - 4 tiêu chí, trọng số 20%.
- Tiêu chuẩn 4: Đổi mới sáng tạo - 4 tiêu chí, trọng số 11%.
- Tiêu chuẩn 5: Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo - 4 tiêu chí, trọng số 6%.
- Tiêu chuẩn 6: Công nghệ thông tin và tài nguyên số -10 tiêu chí, trọng số 10%.
- Tiêu chuẩn 7: Mức độ quốc tế hóa - 9 tiêu chí, trọng số 6%.
- Tiêu chuẩn 8: Phục vụ cộng đồng - 3 tiêu chí, trọng số 6%.

 

 
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên là trường đào tạo theo định hướng ứng dụng. Việc tham gia các bảng xếp hạng và đối sánh các trường đại học nhằm mục tiêu công khai chất lượng đào tạo đối với xã hội. Kết quả xếp hạng và đối sánh giúp cho người học có thông tin thêm về nhà trường. Thông qua kết quả đối sánh, Nhà trường cũng từng bước cải thiện những mặt còn chưa mạnh để đạt chất lượng đào tạo ngày càng cao hơn.
Cho đến tháng 11 năm 2020, đã có 32 cơ sở giáo dục đại học trong nước và khu vực Đông Nam Á đã tham gia đối sánh theo hệ thống UPM.

 

Bài viết liên quan

Viết đánh giá

Họ và tên:


Đánh giá của bạn: Lưu ý: Không hỗ trợ HTML!

Bình chọn: Dở            Hay

Nhập mã bảo vệ: