linh tây tower

linh tay tower

chung cu linh tay tower thu duc

BM.CNCĐT-Các môn học giảng dạy

          - Điều khiển với PLC
          - Kỹ thuật xung - số
          - Kỹ thuật số
          - Cơ sở Kỹ thuật điện tử
          - Kỹ thuật điện
          - Truyền động điện
          - Robot công nghiệp
          - Hệ thống cơ điện tử
          - Kỹ thuật cảm biến và đo lường
          - Lập trình C